Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. december 2011
Karin Svensson Smith, Miljöpartiet

Utskriftvänlig
Två nya motorvägsavfarter är en för mycket
För oss som bryr sig om tågtrafik och klimat är en delfinansiering av en förstudie om fyra spår från Flackarp till Högevall viktigare än att bidra till nya motorvägsavfarter.

Ett av kommunens mål för den nya stadsdelen i nordöstra Lund är att trafiken ska vara max 1/3 bil, 1/3 kollektivtrafik och 1/3 gång/cykel. En rapport visar att det med nuvarande planer kommer att bli en mycket större bilandel än så. De två avfarter som planeras från E22 gör det ännu svårare att begränsa biltrafiken.

Lund bör avstå från två nya E22-avfarter och nöja sig med en som då ansluter till Lundalänkens ändhållplats vid ESS. Om man kan åka på parkeringsbiljetten med spårvagn till handel och annat i Lunds centrum så ökar stadskärnans tillgänglighet. En Park-and-Rideanläggning skulle leda till mer trafik på Lundalänken och därmed öka vinsten av att anlägga spårvagnsspår på densamma.

Trafikverkets analys av tågtrafiken visar att den bristande spårkapaciteten mellan Malmö och Lund måste åtgärdas för att störningarna ska kunna minska. En utbyggnad av fyra spår hela vägen mellan Malmö och fram till Högevall i Lund skulle minska förseningarna. En sådan utbyggnad skulle dessutom ge Klostergården en tåghållplats.

För oss som bryr sig om tågtrafik och klimat är en delfinansiering av en förstudie om fyra spår från Flackarp till Högevall viktigare än att bidra till nya motorvägsavfarter.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga