Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 27. oktober 2011
Rasmus Ling ledamot i regionfullmäktige (mp), Karin Svensson Smith klimat- och transportansvarig i partistyrelsen (mp)
Utskriftvänlig
Järnväg viktigare än motorväg
Vilken utveckling kan motorväg längs hela E22 bidra till som inte fyra järnvägsspår klarar bättre?

Vi delar vad Christine Axelsson (s) skriver om att i en lågkonjunktur satsa på infrastrukturinvesteringar som ger jobb. Men eftersom samma pengar inte kan användas två gånger återstår att förklara varför ny motorväg är viktigare än de järnvägsinvesteringar som behövs för att lösa tågtrafikens problem. Region Skåne skulle kunna förskottera utbyggnad av fyra järnvägsspår mellan Malmö och Lund i stället för mer motorväg.

Med tanke på det bekymmersamma läget för sjukvården är det rimliga att alla andra förslag till nya utgifter skärskådas. Vilken utveckling kan motorväg längs hela E22 bidra till som inte fyra järnvägsspår klarar bättre? Om det är färre trafikolyckor som står i fokus ger 2+1-vägar med mittvajer lika goda säkerhetseffekter som traditionell motorväg, men till en bråkdel av kostnaden.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga