Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. oktober 2011
Stina Bergström (MP) trafikpolitisk talesperson, och Karin Svensson Smith (MP) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
Utskriftvänlig
Ge Sverige tåglyft i tre delar
Ordning och reda behövs både i ekonomin och på spåren. Att minska de svenska transporternas 94-procentiga oljeberoende med stora tågsatsningar är ett klokare sätt att möta framtiden än sänkt krogmoms eller andra skattesänkningar.

De senaste årens har det varit tågkaos i Sverige. Förseningarna förra vintern kostade samhället 2,4 miljarder kronor, bara i förlorad arbetstid. Pendlare kommer inte hem från jobbet i tid och företag kan inte lita på att järnvägen levererar godset.

Med tanke på klimatutmaningen, där tåget är har en nyckelroll för att minska växthusgaserna, är det extra bekymmersamt. Trots det uppenbara missnöjet med tågtrafiken i Sverige fortsätter alliansregeringen att nedprioritera järnvägen.

För ett tag sedan presenterade regeringen en så kallad tågsatsning. Tyvärr var det i själva verket bara tillfälligt ökade anslag för två år framåt, som inte ens kompenserar för de neddragningar av anslagen för nya spår som alliansregeringen gjorde när den kom till makten.

Sverige kan ha en fungerande och modern tågtrafik.

I den skuggbudget som Miljöpartiet presenterar idag finns ett kraftfullt paket för en moderniserad tågtrafik. Det är en stor satsning som gör att tågen får en chans att börja fungera igen, att fler kan resa bekvämt och klimatsmart och att gods kan flyttas över från lastbil till tåg.

Satsningen ger också Sverige ett välbehövligt tillskott i form av de arbetstillfällen som kommer med stora satsningar på infrastruktur.

Mot regeringens fortsatta vanskötsel ställer Miljöpartiet ett stort tåglyft.

Vi har utgått från tåg- och spårbranschens kompetens och kommit fram till att en långsiktig lösning består av tre delar.

1. Utgå från Trafikverkets högsta alternativ i stället för det lägsta, som regeringen gör. Trafikverket har identifierat var pengar saknas för att få trafiken att flyta. Vi lyssnar på de sakkunniga och är beredda att anslå de medel som krävs för underhåll och upprustning av gamla spår, samt att bygga bort de flaskhalsarna som idag bromsar upp trafiken och gör systemet känsligt för störningar.

2. Investera i nya järnvägar och spårvagnar. Det behövs större spårkapacitet i hela landet, inklusive nya höghastighetsbanor som avlastar och frigör utrymme på de gamla stambanorna. Vårt förslag innefattar medel för att det ska bli fyra spår hela vägen mellan Malmö och fram till Högevall i Lund, vilket ger en ny hållplats på Klostergården som extra bonus. Till skillnad från regeringen står vi också för en statlig medfinansiering som gör att det kan bli spårvagn i både Malmö, Lund och Helsingborg.

3. Skapa ordning och reda i tågtrafiken. De senaste årens avregleringar – som saknar motstycke i Europa – har splittrat upp ansvaret på allt fler aktörer utan tillräcklig samordning och helhetssyn. Vi föreslår ett nytt uppdrag till SJ och Trafikverket, bättre stationer samt ökad samordning av tidtabeller, information och möjligheter för funktionshindrade.

Ett tåglyft ger förutsättningar för en fungerande järnväg både på kort och lång kort. Då krävs 100 miljarder mer än vad alliansen sagt sig vilja lägga för de kommande tio åren. Det är stora summor och det finns de som hävdar att Sverige inte har råd.

Men vad kostar det att inte satsa?

Vi föreslår att en del av kostnaderna, som vid de flesta större investeringar, lånefinansieras för att betalas tillbaka inom en begränsad tid. Detta påskyndas genom en lastbilsskatt. Lånefinansiering är inget nytt, det möjliggjorde byggandet av de stambanor som moderniserade Sverige i samband med industrialiseringen.

För klimatet, svensk industri och alla resenärer behövs kraftfulla järnvägsanslag till investeringar och underhåll. Ordning och reda behövs både i ekonomin och på spåren. Att minska de svenska transporternas 94-procentiga oljeberoende med stora tågsatsningar är ett klokare sätt att möta framtiden än sänkt krogmoms eller andra skattesänkningar. Nya höghastighetsbanor, spårtrafik i städerna och tillräckliga anslag för att sköta järnvägen behövs. Så tar vi ansvar för nuvarande och kommande generationer.

Förslagen finns i vår budget. Frågan är om Sverige ska behöva vänta till nästa val innan de kan börja göras till verklighet.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga