Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 18. september 2011
ÅSA ROMSON (MP) språkrör KARIN SVENSSON SMITH (MP) transport- och klimatansvarig i Miljöpartiets partistyrelse
Utskriftvänlig
Synd att miljöministern har körts över
Moderaterna vill använda de låga internationella ambitionerna för svavelutsläpp som ursäkt för att också sänka Sveriges ambitioner i frågan.

Världen står inför stora miljö- och klimatutmaningar, men inte så stora att det är aktuellt att ge upp. Tvärtom har vi alla möjligheter att satsa och gå vinnande genom utvecklingen till ett miljö- och klimatsmart samhälle.

Därför är det bekymrande att Moderaterna vill använda de låga internationella ambitionerna för svavelutsläpp som ursäkt för att också sänka Sveriges ambitioner i frågan (Brännpunkt 14/9), i stället för att med höga ambitioner påverka resten av världen att höja sina. Som anledning till att det inte går, hävdar Moderaterna att det skulle försämra Sveriges konkurrenskraft. De argumenterar återigen som om klimat- och miljöpolitiken är en börda att fördela i stället för en möjlighet till framtidsinvesteringar, ny teknik och nya jobb.

Tänk om Sveriges regering hade resonerat så om ozonlagret. När världen stod inför utmaningen att utveckla produkter fria från skadliga freoner så enades alla om kraftiga åtgärder och ny teknik stimulerades. Det vände utvecklingen åt rätt håll. Idag tackar svenska företag och världens medborgare att ledarna då visade ambition och vision. För det går att sänka utsläppen av svavel samtidigt som vi utvecklar svenska företags konkurrenskraft. Ett alternativ till att som Moderaterna bryta mot globala miljöregler i kombination med passivitet på hemmaplan är att vidta åtgärder som bidrar till den klimatsmarta utveckling som hela transportsystemet behöver. Miljöpartiet anser att Sverige ska ansluta sig till Tyskland, Schweiz och flera andra länder som har infört utsläppsskatt för lastbilar.

Samtidigt borde regeringen satsa på att bygga ut järnvägen för att uppfylla de behov som Svenskt Näringsliv själva tydligt har uttryckt. Strategiska tågsatsningar kan med fördel finansieras via intäkterna från lastbilsskatten och blir därmed kostnadsneutrala för staten.

En tredje åtgärd kan vara att återinföra det bidrag för utsläppsminskande teknik på fartyg som den rödgröna riksdagsmajoriteten införde för cirka tio år sedan. De regeringar som vill skapa arbetstillfällen och exportmöjligheter bejakar ny teknik i stället för att motarbeta den. Utveckling är bara jobbigt för dem som klamrar sig fast vid det gamla.

Miljöpartiet vill att Sverige ska tillhöra vinnarna i den gröna omställning som industrin och resten av samhället står inför. Det faktum att i alla fall Centerpartiets miljöminister förstår detta är en klen tröst. Trots att frågan egentligen ligger på hans bord, så verkar han nu återigen ha blivit överkörd av sina visionslösa moderata kollegor.

 


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga