Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 16. september 2011
Karin Svensson Smith, klimat- och transportansvarig i Miljöpartiets partistyrelse
Utskriftvänlig
"Sverige ska inte motarbeta internationella miljökrav"
I stället för att obstruera mot EU:s redan beslutade begränsningar av sjöfartens svavelutsläpp borde regeringen vidta konkreta åtgärder som kilometerskatt, järnvägssatsningar och stöd till utsläppsreducerande tekniker.

När Sverige var ordförandeland i EU 2009 gjorde regeringen tappra försök att marknadsföra en miljöprofil. Inför klimatmötet i Köpenhamn reste Fredrik Reinfeldt och Andreas Carlgren runt och pratade om vinsterna med grön skatteväxling, koldioxidskatt och andra åtgärder som Sverige infört för att minska klimatpåverkan. Ministrarnas ambition att uppfattas som konstruktiva i internationella miljösammanhang verkar dock ha upphört. Miljöministern försöker kringgå EUs biologisk mångfaldsbestämmelser för att blidka varghatare. Senaste utspelet från handels- och infrastrukturministrarna följer samma trend. De vill (SvD 14/9) ta strid mot genomförande av EU:s beslutade svaveldirektiv.

Alltsedan FN:s första
miljökonferens i Stockholm 1972 har svenska regeringar försökt spela en proaktiv roll för att motarbeta globala miljöhot. Tidigare överenskommelserna om restriktioner mot svavelemissioner har Sverige bidragit till. Inför Rio+20-mötet och klimatkonferensen i Durban 2012 är det ytterst beklagligt att nuvarande regering sällar sig till de nationer som vägrar ta ansvar för framtiden genom att reducera hoten mot jordens ekosystem.

De svavelnedfall som härstammar från förbränning av fossila bränslen är kraftigt försurande och dessutom hälsovådliga. De svavelrestriktioner som det internationella sjöfartsorganisationen IMO och EU enat sig om ska därför välkomnas. Den svenska sjöfarten står inför en stor omställning för att klara de nya utsläppsbestämmelserna. Utan åtgärder i den svenska trafikpolitiken finns det risk för att godstransporter flyttar från sjöfart till lastbil.
Ordförande i Näringslivets Transportråd, Stig Wiklund, varnar för att det kan bli ett lämmeltåg med 4 000 lastbilar per dygn med skogsråvara till Tyskland som ersättning för den Östersjöfart som i dag fraktar skogsprodukter från Norra Sverige och Finland på export (PåHugget 8/9 2011).

Ett alternativ
till obstruktion mot globala miljöregler i kombination med passivitet på hemmaplan är åtgärder som bidrar till den miljöomställning hela transportsystemet måste genomgå. Miljöpartiet anser att Sverige ska ansluta sig till Tyskland, Schweiz och flera andra länder som har infört kilometerskatt för lastbilar. Detta nämns också i EU-sammanhang för att motverka den klimatdålig omfördelning av godsströmmarna mellan de olika transportslagen.

Det andra regeringen borde göra är att bygga ut järnvägen för att bättre fylla de behov som organisationen Svenskt näringsliv tydligt har uttryckt. Strategiska järnvägsinvesteringar kan med fördel finansieras via intäkterna från kilometerskatten och blir därmed kostnadsneutrala för staten.

En tredje åtgärd skulle kunna vara ett återinförande av det bidrag för installation av utsläppsreducerande teknik på fartygen som en rödgrön riksdagsmajoritet införde för cirka tio år sedan.

De regeringar som vill ta del av verksamheter som skapar arbetstillfällen och exportmöjligheter bejakar ny teknik i stället för att motarbeta den. Miljöpartiet vill att Sverige ska tillhöra vinnarna i den gröna omställning industrin och resten av samhället måste genomgå för utvecklingen ska bli ekologiskt hållbar.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga