Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. august 2011
Stina Bergström (MP) och Karin Svensson Smith trafikansvariga i Miljöpartiet de Gröna
Utskriftvänlig
Biogas är ett alternativ till bensinen
Inför ett nationellt biogasmål. Vi föreslår att ”pumplagen” revideras med ett krav som medför att Svanenmärkta bränslen ska finnas att köpa i alla kommuner.

94 procent av energin till det svenska transportsystemet kommer från fossila källor. Oljekällor sinar och utvinning från oljesand är dyr. Samtidigt ökar bilinnehavet i framförallt Asien. Den billiga bensinens tid har för alltid passerat.

Alliansregeringen är mycket oklar om vilken politik de vill föra för att komma ifrån de fossila bränslena. I praktiken leder regeringens tal om ”teknikneutralitet” till att bensin- och dieselberoendet kvarstår. Det betyder inte så mycket för dem som har tillgång till storstadens kollektivtrafik eller har cykelavstånd till jobbet. Men det är ett svek mot alla i det glest befolkade Sverige som har svårt att klara sig utan bil.

Fordonstillverkare, kommuner, mackägare och de som planerar att köpa bil behöver få veta vad som gäller. Den som köper ett fordon med alternativa bränslen vill kunna tanka i mer än sin egen kommun.

Klimateffekten av att byta bensin och diesel mot biogas är överlägsen. Görs biogasen av gödsel, avloppsvatten och annat som nu läcker växthusgaser blir klimatnyttan dubbelt positiv. Biogas är det enda fordonsdrivmedel som har klarat Svanenmärkningens alla kriterier. Ytterligare en fördel för biogas är att det redan finns kommersiellt tillgängliga personbilar som fyller alla de säkerhets- och andra krav som ställs på konventionella bilar.

Det senaste årets uppgång av antalet sålda biogasbilar och det faktum att allt fler kollektivtrafikhuvudmän kräver biogas riskerar att leda till ett stort glapp mellan tillgång och efterfrågan. 2011 är det samtidigt en häpnadsväckande liten andel av det organiska hushållsavfallet som samlas in separat.

Miljöpartiet de Gröna menar att det behövs att ett nationellt biogasmål. Höjning av koldioxidskatten kan stimulera för biogasinvesteringar. Återinförande av skatt på förbränning av avfall samt skatt på handelsgödsel underlättar också att hushållsavfall samlas in och rötas till gas. Bidrag till biogaspumpar behöver återinföras. Utöver detta menar vi att det behövs en statlig lånegaranti för att det ska ske tillräckligt med investeringar i produktion, uppgradering och distribution av biogas till tankställen.

Kommunerna bör ha rådighet över sitt eget avfall och ha ett krav på insamling av organiskt avfall för att det ska bli tillräckligt med biogas. Vi föreslår att ”pumplagen” revideras med ett krav som medför att Svanenmärkta bränslen ska finnas att köpa i alla kommuner. För att inte fastna i ett fossilgasberoende föreslår vi också att det inrättas ett lagkrav på låginblandning av biogas i fordonsgas. Andelen biogas kan höjas i takt med att tillgången ökar.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga