Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 22. juli 2011
Karin Svensson Smith (mp)
Utskriftvänlig
Prisbelönta Lund klarar inte miljömålen

I Almedalen tog kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid emot ett pris för miljöbästa kommun i Sverige. LundaMaTs (miljöanpassning av transportsystemen i Lund) var ett av huvudmotiven till utmärkelsen. Utvärdering av LundaMaTs visar dock att klimatmålen inte kommer att klaras som det ser ut nu. Hur står då planerna för två nya motorvägsavfarter i samklang med att vilja vara miljöbäst?

Kommunen säger att planeringsmål för Brunnshög ska det vara max 1/3 bil, 1/3 kollektivtrafik och 1/3 gång/cykel. Den konsultrapport som beställdes för att ge mer underlag visar att det med nuvarande planer blir mycket mer biltrafik än så. Varför fanns inte denna rapport med när Tekniska nämnden skulle yttra sig över trafikplaneringen för bostadsområdet Solbjer?

I stadsarkitektkontorets program för Solbjer redovisas bullervärden längs Neversvägen som ligger långt över de lagstiftade riktvärdena. Hur kan man i samma handling sedan påstå att det inte behöver göras en miljökonsekvensbeskrivning där olika alternativ till trafikförsörjning tas fram? Så höga bullervärden anses bara OK vid lagerlokaler.

I Lunds kommuns ledningsdokument står att dialog ska känneteckna relationen till innevånarna. Offentliga möten om spårvagnsdragningen till Brunnshög ägde rum i juni. Vore det inte rimligt att planerna för biltrafik i samma del av staden diskuteras samtidigt? Ett demokratiskt samtal borde innefatta att folk ska få yttra sig om det är lämpligt med två motorvägsavfarter utöver de fyra som redan finns och om de i så fall ska dras rakt in i bostadsområden.

Trafikverkets analys av problem med tågtrafiken visar att den bristande spårkapaciteten mellan Malmö och Lund är en allvarlig flaskhals som måste åtgärdas för att minska störningarna. Skulle inte de miljoner i den aktuella infrastrukturplanen och i kommunens egen budget som nu är avsatta för motorvägsavfarter göra större nytta genom att ordna fyra spår från Flackarp till Högevall i stället? Då skulle dessutom Klostergården få en egen tåghållplats.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga