Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 30. juni 2011
Karin Svensson Smith (MP) partistyrelseledamot
Stina Bergström (MP) ledamot i riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Vi är för en återreglering
Kollektivtrafiken ska inte äventyras av ideologiska marknadsexperiment

Leif Jakobsson (S) förespråkar en återreglering av tågtrafiken. Det håller vi med om. Regeringen bör föreslå ändringar av de bolags­ordningar, lagar och anslag som styr tågtrafiken. Miljöpartiet bejakar privat företagsamhet och ser en dynamisk näringslivsutveckling som grund för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Men politiker ska inte undandra sig ansvaret för grundläggande samhällsfunktioner.

Tidigare hade SJ ett övergripande ansvar för tågtrafik. Bevisligen fanns det mycket som var ineffektivt då, men omvandlingen med konkurrensutsättning och ett snävt fokus på vinstmaximering har lett till nya former av ineffektivitet i form av eftersatt underhåll, svåröverblickbara prismodeller och glapp i tidtabeller som undergräver förtroendet för tågtrafiken. Att kollektivtrafiken ska kunna äventyras av ideologiskt motiverade marknadsexperiment är en dålig idé.

SJ:s nuvarande tågtrafik på Bron hotas inte av krisen för DSB First. Ändra lag och bolagsordning så att SJ tar över när tågbolag går omkull och ge SJ i uppdrag att sköta tågtrafiken effektivt utifrån långsiktiga samhällsmål samt resenärernas bästa. Om statskassan sedan prioriterar underhåll av och investeringar i spåren framför skattesänkningar kan tågtrafiken bli det strategiska redskap samhälle och enskilda behöver för att komma bort från det 94-procentiga oljeberoende som gäller för de svenska transporterna idag.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga