Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. juni 2011
Karin Svensson Smith (MP) 2:e vice ordf tekniska nämnden Lunds kommun
Rolf Englesson (MP) kommunstyrelseledamot Lunds kommun
Anette Mårtensson

Utskriftvänlig
Hög tid att minska kärnkraftsberoendet

Bensinpriset ligger kring 15 kr och även om det kanske kommer att variera en del är en fortsatt ökning av drivmedelskostnaden oundviklig. Olja nyproduceras inte och Peak-oil har passerats. Frigörelseprocessen i Nordafrika och Mellanöstern skapar ovisshet angående denna regions fortsatta oljeleveranser till bl a Sverige. För yrkestrafik samt de hushåll som verkligen behöver bil är det av ökande ekonomiskt intresse att kunna köra på något annat än bensin och diesel.
Kärnkraftsolyckan i Fukushima har med skarp tydlighet demonstrerat kärnkraftsteknikens sårbarhet. Tjernobyl kunde kanske bortförklaras som en konsekvens av Sovjetsamhällets brister. Många förväntade däremot att teknologisk nivå i Japan samt säkerhetsåtgärds och -rutiner med anledning av jordbävningsrisk skulle förebygga den kärnkraftsolycka som faktiskt ägde rum denna vår. Även om Japan är i särklass mest drabbat får Fukushimaolyckan konsekvenser i alla länder där kärnkraften är en del av energiförsörjningen. Investeringar i förnybar energi ökar och kostsamma åtgärder för att minska risker i de åldrande kärnkraftsreaktorer som kvarstår kommer att genomföras. Något av detta blir finansierat av offentliga budgetar men enskilda konsumenter kommer säkert via sina elräkningar att få täcka en ansenlig del.
Med politisk handlingskraft så har Sverige utmärkta förutsättningar att ställa om till fossil- och kärnkraftsfri elproduktion. Vi har tex vattenkraft som är ett perfekt komplement som snabbt kan parera tillfälliga upp- och nedgångar i vind- och solkraftsproduktionen. I vårt grannland Danmark producerar vindkraften tex 20% av landets totala behov och i Tyskland har 243.000 nya solcellsanläggningar installerats under 2010, vilket ger en total solelsproduktion i Tyskland på hela 15 TWh per år.
Tyvärr verkar den svenska regeringen ointresserad av att minska kärnkraftsberoendet. För att öka den förnyelsebara energin borde det vara mer lönsamt för privatpersoner att producera sin egna el genom att inte göra det till en förlustaffär att skicka ut överskottsenergi på elnätet (vilket det till stor del är idag). Sverige borde dra lärdom av det tyska systemet där närproducerad grön el premieras. Tyskland lyckades 2010 installera 7.25 GW solceller där den största delen var sk mikroproducenter så som hus tak på privatbostäder. Detta kan jämföras med de 10 MW som finns i Sverige idag vilka till största del är installerade hos företag. I Tyskland visat sig att 10 MW installerat solel/år genererar 20-30 arbetstillfällen – ytterligare ett argument för småskalig eltillförsel.
Region Skåne och region Västra Götaland har i politisk enighet antagit mål samt färdplan/program för biogas. Målet i Skåne är tio gånger mer biogas på tio år. Med tanke på lantbruk och övrig livsmedelsproduktion i vårt landskap är detta fullt genomförbart. Det är som fordonsbränsle biogasen kan göra störst klimatnytta. Behovet av att byta drivmedel är gigantiskt med tanke på att 94 % av den nuvarande energin till svenska transporter kommer från fossilbränslen. Tyvärr är regeringen lika ointresserad av denna form av energiomställning. Man inrättar stöd till elbilar som knappt finns på marknaden i stället för att underlätta för lokalt framställd biogas.
Kommunerna borde öka sina ansträngningar för insamling av biologiskt avfall som kan rötas till biogas. I Lund bör exempelvis energiutvinning av park- och trädgårdsavfall bör i större utsträckning ske lokalt i stället för att fraktas med lastbil till Sysavs förbränningsanläggning i Malmö. Det tidigare beslutet om att att anlägga en komposteringsanläggning på St Hans bör skrinläggas och ersättas av ökade ansträngningar att samla in det som kan bli biogas innan återstoden återgår till det biologiska kretsloppet. Den biogasanläggning i kommunen som planeras av av bl a Lunds Energi borde få tillgång till all råvara som lämpar sig för rötning till biogas. I fler av de delar i kommunen där det är svårast att avstå från bilkörning bör möjligheterna för etablering av biogaspump undersökas.
Det är hög tid att minska beroendet av kärnkraft och olja. Lund vill kalla sig idéernas stad. Vi vill gå från idé till verklighet!


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga