Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. maj 2011
Karin Svensson Smith (mp)
Utskriftvänlig
Ett gyllene tillfälle att få in Lund på rätt spår igen
Med enkla åtgärder kan cykel- och kollektivtrafikandelen av personresorna öka i relation till biltrafiken och därmed bidra till att nå miljömålen. Detta har kommunen råd med genom att sluta med nya vägar planera för mera bilism. Lunds gällande tak för p-avgifter beslutades 1992, långt innan peak-oil och den klimatkunskap som finns i dag.

Lund var en av de få städer i Sverige som inte lät sitt centrum förstöras av nya vägdragningar. Såväl stoppet för det s k ”Genombrottet” som LundaMaTs (planen för att miljöanpassa transporterna i Lund) var banbrytande när de kom. Begreppet ”mobility management” fick sin första svenska tillämpning i vår stad.


Redovisningen av trafikutvecklingen 2010 i relation till målen i LundaMaTs är nu klar. Lund är på väg att missa flera av de mål som kommunen satt upp i enighet. Hastigheten i stadsbusstrafiken, som är det viktigaste för att locka bilister, har inte ökat. Cykeltrafikens andel har minskat. Motortrafiken på det kommunala vägnätet har däremot ökat.
 

Miljöpartiet anser att LundaMaTs ska vara styrande för kommunens trafikpolitik. Eftersom budgeten för 2012 ännu inte är beslutad så finns ett gyllene tillfälle att få in Lund på rätt spår igen. Kollektivtrafik och cykling måste få så goda villkor att bilen bara används när andra transportslag inte räcker till. Busskörfältet på Tornavägen bör få efterföljare och fler trafiksignaler bör ge bussen grönt när den kommer. Att sätta ut fler cykelställ där man kan låsa fast sin cykel reducerar stöket med slarvigt parkerade cyklar. Förvaltningen har bedömt att det saknas ca 1500 cykelparkeringsplatser. Detta underskott kan rättas till genom att göra som i Malmö – ersätta bilparkering med utrymme för cykel. Cykelvägnätet behöver renoveras och underhållas bättre.
 

Med dessa enkla åtgärder kan cykel- och kollektivtrafikandelen av personresorna öka i relation till biltrafiken och därmed bidra till att nå miljömålen. Detta har kommunen råd med genom att sluta med nya vägar planera för mera bilism. Lunds gällande tak för p-avgifter beslutades 1992, långt innan peak-oil och den klimatkunskap som finns i dag. Det är hög tid att justera taxor och investeringar för att trafikutvecklingen ska göra Lund och resten av världen lättare att leva i.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga