Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. april 2011
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 – 2010
Utskriftvänlig
Skånsk tågtrafik är inte Danmarks ansvar
Det är patetiskt att svenska politiker först försämrar tågtrafiken i det egna landet och sedan vädjar till grannlandet att ta ansvar för missförhållanden i Sverige.

I samband med den kris som har uppstått för DSB First vädjar politikerna i Region Skåne till den danske transportministern Hans Christian Schmidt (Venstre) att ta ansvar för de skånska tågresenärerna. Men en transportminister i Danmark har i första hand ansvar för att tågtrafiken fungerar i det egna landet.

DSB är ett affärsverk. Det kan, till skillnad från SJ, Arriva, Tågkompaniet m fl bolag inte gå i konkurs. Detta var en av anledningarna till att jag som ny riksdagsledamot formulerade den enda motion som yrkade avslag på dåvarande minister Björn Rosengrens proposition om att göra om det statliga affärsverket SJ till ett statligt bolag.

Jag hänvisade bl a till ett yttrande från riksdagens revisorer. ”Revisorerna framhåller också betydelsen av det ansvar som åvilar staten i utformningen av samhällets infrastruktur och menar att det måste vara övergripande bedömningar och hänsyn till långsiktig vinst som blir vägledande i detta arbete och inte kortsiktiga vinstmaximeringar.”

SJ hade som affärsverk ett övergripande ansvar för tågtrafiken i Sverige. Det gamla SJ var inget föredöme när det gäller rationalitet och resenärsperspektiv. Men att göra om SJ till ett bolag med ett enda uppdrag – att förränta kapitalet och ge utdelning till sin ägare staten - har inte bara lett till rationaliseringar.

När regeringen under den föregående infrastrukturministern Åsa Torstenssons (c) ledning dessutom lät vem som helst köra tåg på de svenska spåren, försvann allt ansvar gentemot både dagens resenärer och framtida generationer. Gamla tågvagnar utan möjlighet att ta emot rullstolar plockades fram och synkningen av tidtabeller och biljettsystem upphörde. Alla tågbolag tävlar och pressar kostnader för att vinna i konkurrensen. Planerad skötsel av tåg dras ner och underhåll av spår bjuds ut till lägsta kostnad.

I Skåne ledde ett av de första privatiseringsexperimenten på 2000-talet till konkurs. Bolaget Sydsvästen meddelade på fredagen att tågtrafiken skulle upphöra från och med kommande måndag. Vid detta tillfälle var SJ ännu inte helt avlövat och kunde ta över tågtrafiken så att inte resenärerna skulle bli lidande. I dag är SJ så slimmat att det saknar reservkapacitet att sätta in. Den förre moderatledaren och avgående ordförande för SJ Ulf Adelsohn har hedersamt påtalat det orimliga i bristen på övergripande ansvar gentemot tågresenärerna. Det är patetiskt att svenska politiker först försämrar sin egen tågtrafik och sedan vädjar till grannlandet att känna ansvar för missförhållandena i Sverige.


I december 2010 invigdes Citytunneln som kostat åtskilliga miljarder av de svenska skattebetalarnas pengar. Syftet med denna investering som gjordes av en rödgrön riksdagsmajoritet, var att skapa ett hållbart transportsystem och förbättra integrationen i Öresundsregionen.

Det blir då ett ödets ironi om det tågbolag som kör merparten av tåg trafiken genom tunneln går i konkurs året efter att Citytunneln öppnas för trafik..

DSB First är en bolagsavknoppning som ägs av DSB och ett skotskt bolag. När detta bolag vann upphandlingen av tågtrafik hävdade flera initierade källor i SJ det var omöjligt att intäkterna skulle täcka kostnaderna i den uppgörelse som gjordes. De har nu fått rätt och förhoppningsvis ska även några av dem som tidigare ivrade för avreglering lära sig något av detta.

Förutseende var däremot riksdagens revisorer som i ovan nämnda skrivelse ”vill framhålla betydelsen av att problem, möjligheter, nackdelar och fördelar blir ordentligt belysta i det pågående förändringsarbetet så att inte oväntade händelseförlopp och eventuella förbiseenden dyker upp som obehagliga överraskningar. En återreglering av en avreglerad marknad kan leda till betydande omställningskostnader.” Det är hög tid att politiken återtar ansvaret för tågtrafik!


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga