Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 29. marts 2011
Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige
Karin Svensson Smith, Miljöpartiet

Utskriftvänlig
Så kan biogasen bli större
Satsa på en kraftfull biogasstrategi. Det förslag som Energimyndigheten gett regeringen saknar den offensiva ansats som förväntades och missar väsentliga delar av potentialen för utvecklingen av biogas. Man belyser inte heller de gigantiska utmaningarna som finns inom transportsektorn. Alla miljöbilar till trots är energin till den svenska transportsektorn fortfarande till 94 % av fossilt ursprung. Fastställ ett tydligt planeringsmål för biogasen till år 2020, likt det som gäller för vindkraften.

De politiska oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika gör att oljepriset slår nya rekord. Bensin- och dieselpriserna följer oljepriset mot nivåer som för många gör det dyrt att köra bil. Peak-oil passerades 2006 och det är verkligt bråttom att bygga upp en annan drivmedelsförsörjning för de transporter Sverige behöver.

Sverige har via riksdagsbeslut dessutom förbundit sig att öka andelen förnybara drivmedel till 2020 och få en fossiloberoende fordonsflotta senast 2030. Regeringen har dock inte presenterat konkreta åtgärder för hur målen ska nås. Riksrevisionen har nyligen presenterat tung kritik mot klimatarbetet så som det har bedrivits hittills. Vår slutsats av deras kritik är att det krävs en omorientering med fokus på de effektivaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan och kunna erbjuda hållbara ersättningar för olja. Behovet av omställning är störst inom transportområdet där politiken bör ta ett större ansvar för att kollektivtrafik fungerar som alternativ kombinerat med det som behövs för att även bilanvändare ska kunna ta sitt klimatansvar.


Vi menar att det krävs långsiktiga och tydliga spelregler som fasar in bränslesnåla bilar drivna med förnybara drivmedel. Biogas minskar utsläppen av koldioxid och förbättrar luftkvaliteten i städerna. Genom goda villkor för produktion, uppgradering till fordonsbränsle och distribution av biogas genereras framtidsjobb i Sverige och exportmöjligheter. Vad gäller teknik för fordonsgas som fordonsdrivmedel har Sverige flera världsledande företag.

1. Behåll reduktionen av förmånsvärdet för gasbil. Reduktionen har kraftigt stimulerat försäljningen av gasbilar och sänkt kostnaden för tjänstebilsförare på nya gasbilar vilket ökat försäljningen av miljöfordon till företag - precis vad denna nya teknik har behövt för att komma in på marknaden och efter några år komma ut på andrahandsmarknaden. Nya gastankstationer etableras och efterfrågan på biogasproduktion ökar. Förläng därmed reduktionen till 2015 med samtidig koppling till de då gällande leasingavtalen. På det sättet kan marknaden fortsätta utvecklas positivt och bli en del i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

2. Satsa på en kraftfull biogasstrategi. Det förslag som Energimyndigheten gett regeringen saknar den offensiva ansats som förväntades och missar väsentliga delar av potentialen för utvecklingen av biogas. Man belyser inte heller de gigantiska utmaningarna som finns inom transportsektorn. Alla miljöbilar till trots är energin till den svenska transportsektorn fortfarande till 94 % av fossilt ursprung. Fastställ ett tydligt planeringsmål för biogasen till år 2020, likt det som gäller för vindkraften.

3. Inför en klimatbonus. För att på allvar öka biodrivmedlens andel på marknaden föreslår vi att en klimatbonus införs som utan att belasta statsbudgeten skulle kunna ge långt mer än tio procent biodrivmedel till år 2020. Systemet är självfinansierande då en avgift åläggs fossila drivmedel och en klimatbonus ges till produktion av biogas och andra förnybara drivmedel. Klimatbonusen kan mycket väl kombineras med andra styrmedel, till exempel ett krav på låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.

4. Skärp upp miljöbilsdefinitionen. Miljöbilsdefinitionen bör främja energieffektivisering, men också en utveckling av ny teknik med möjligheten att använda förnybara drivmedel. Det går därmed inte bara att skärpa kraven genom att minska nivån av tillåten nivå koldioxid som kommer ut från avgasröret. På detta sätta främjas bara dieselbilar. Man måste också hitta ett sätt att få med det förnybara drivmedlet i beräkningen och därmed tas också hänsyn till hela livscykelanalysen då bedömning av miljöbilen görs. Detta gäller naturligtvis även för elbilar.

5. Introducera nytt stöd till tankstationer. "Pumplagen" som infördes 2006 resulterade i en ensidig utbyggnad av tankstationer för E85. Gasbranschen fick i kompensation ett stöd i form av ett s k pumpbidrag på 150 miljoner kronor till nya marknaden. Stödet var tidsmässigt för kort och marknaden hann bara använda drygt hälften. Resterande stöd drogs in i slutet av 2010 och bör återges till marknaden på något sätt, t.ex. genom stöd till tankstationer i områden med få tankställen till exempel i sydväst och vid Norrlandskusten.

Även om det ännu är små volymer är Sverige bäst i världen på att producera och leverera biogas som fordonsbränsle. Att fortsätta att stimulera denna marknad ger också Sverige en större möjlighet att utvecklas på det vi är bra på. Försörjningstrygghet, arbetstillfällen och miljöteknikexport är tunga argument som alla talar för biogas. Våra fem förslag kan trygga denna marknad och samtidigt vara några av de konkreta åtgärder som nu behövs för att nå målen.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga