Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. marts 2011
Karin Svensson Smith
Ann-Sofie Andersson

Utskriftvänlig
Dags för ny järnvägspolitik
Staten bör återta ansvaret för all tågtrafik. Det räcker inte med att utse en snögeneral. Styrningen av trafik, spår, stationer och allt annat som behövs för att tågresenären ska vara nöjd måste samlas ihop. Tågtrafik ska vara en offentligt styrd samhällsservice. Sverige bör lära av Nya Zeeland, Storbritannien och andra nationer som återtagit spår och tågtrafik i egen regi. Detta bör ske innan ännu fler har tappat förtroendet för tågtrafiken och övergått till flyg och bil.

Merparten av alla som åker tåg i Sverige blir arga på SJ om resan trasslar till sig. Detta oavsett om det är Trafikverket, Jernhusen, någon av de tågoperatörer som konkurrerar med SJ, en underhållsentreprenör eller någon annan som är huvudorsak till trasslet.

Ilskan bör dock riktas mot riksdag och regering som har alla de verktyg som tågtrafiken behöver för att fungera. Det gäller de lagar som reglerar om ett tågbolag ska ansvara för trafiken eller om det är flera olika bolag som ska tävla med varandra. Det gäller den budget som rymmer mer järnväg eller en ny motorväg i Stockholm. Om det är klimatpåverkande vägtrafik och flyg som ska bli dyrare eller om det är banavgifterna som ska höjas ligger också i riksdagens händer. Regeringen beslutar om den bolagsordning som säger att SJ:s enda uppdrag är att gå med vinst och lämna överskott till Anders Borgs kassakista.

Det finns länder där tågtrafiken är bra. I Hongkong kommer 99,7 procent av all trafik i tid trots den tuffa definitionen – mer än två minuter efter utsatt tid räknas som försening. Förklaringen är ett totalintegrerat system där stationer, spår, underhåll och trafik styrs av tågoperatören MTR som lägger ner stora resurser på förebyggande underhåll samt reinvesteringar. I Schweiz är tågtrafiken tät och banutnyttjandet är dubbelt så stort som i Sverige. För att sköta järnvägen finns det cirka sex anställda per spårkilometer. Sverige har bara 1,4 anställda per spårkilometer, och denna skillnad är väsentlig för att förklara vad som händer när det blir vinterväder.

Många företag och enskilda vill idag bli mindre beroende av oljedrivna transporter. Nya snabba spår och reinvesteringar av gamla är en förutsättning för att kunna möta dessa önskemål. Den före detta kommunikationsministern (M) och nuvarande styrelseordföranden i SJ, Ulf Adelsohn, slog huvudet på spiken när han nyligen ifrågasatte den uppstyckning och avreglering Sverige håller på med.

Det räcker inte med att utse en snögeneral. Styrningen av trafik, spår, stationer och allt annat som behövs för att tågresenären ska vara nöjd måste samlas ihop. Tågtrafik ska vara en offentligt styrd samhällsservice. Sverige bör lära av Nya Zeeland, Storbritannien och andra nationer som återtagit spår och tågtrafik i egen regi. Detta bör ske innan ännu fler har tappat förtroendet för tågtrafiken och övergått till flyg och bil.

Hela 94 procent av energin till Sveriges transporter kommer från olja. Om Reinfeldt och Borg tillåts köra järnvägen i botten kommer Sverige att vara mycket illa rustat vid nästa ökning av råoljepriset. Det är hög tid att ställa regeringen till svars för det tågkaos den har gett upphov till.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga