Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 8. marts 2011
Rasmus Ling (mp) ledamot i regionfullmäktige och i regionala utvecklingsnämnden
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden för Lunds kommun

Utskriftvänlig
Satsa på annat än bilvägar
För att Sverige ska nå upp till de ambitiösa mål vi har satt upp på klimatområdet så räcker det alltså inte med att satsa på ”miljöbilar”. Vi måste på allvar ställa om samhället, så att människor slipper vara beroende av bilen. Miljöpartiet har många förslag på hur vi ska nå målen. Det tydligaste är att de pengar som den borgerliga regeringen satsar på bilvägar, istället satsas på järnväg och spårvägar.

När det gäller frågan om klimat och miljö så finns en bild av att Sverige skulle vara bättre än andra länder. Det talas om Sverige som ett föredöme. På det stora hela är denna bild inte i överensstämmande med verkligheten, om man ser till fakta och på statistik över utsläpp. Särskilt påtagligt är detta när det gäller transportsektorns klimatpåverkan. Det vill säga utsläpp från bilismen och lastbilstrafiken.

Enligt en rapport från Trafikverket som kom förra veckan så fortsätter utsläppen från transportsektorn att öka i Sverige. Detta trots att många av de bilar som säljs är så kallade ”miljöbilar”. Sedan år 1990 så har utsläppen från vägtransportsektorn ökat med 10 %. När man lyssnar på debatten kan man också få en känsla av att Sverige ligger i framkant när det gäller nya miljöbilar. Men enligt Trafikverket så är ”Sverige fortfarande ett av de länder inom EU som har högsta koldioxidutsluppen och bränsleförbrukningen på nya fordon”. År 2009 hade de svensksålda bilarna utsläpp om 165 gram/km, medan snittet i EU var 146.

För att Sverige ska nå upp till de ambitiösa mål vi har satt upp på klimatområdet så räcker det alltså inte med att satsa på ”miljöbilar”. Vi måste på allvar ställa om samhället, så att människor slipper vara beroende av bilen. Miljöpartiet har många förslag på hur vi ska nå målen. Det tydligaste är att de pengar som den borgerliga regeringen satsar på bilvägar, istället satsas på järnväg och spårvägar. För kortare resor ska det vara attraktivt att cykla.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga