Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 16. februar 2011
Karin Svensson Smith och Rolf Englesson (mp)

Utskriftvänlig
Bygg en cykelhighway mellan Malmö och Lund!

Klimatet är vår generations största utmaning. 94 % av energin till svenska transporter ett fossilt ursprung. Att lämna bilen hemma för att i stället ta tåg, buss eller cykel är en omställning som oftast går att göra över en natt. Men då krävs att politiken vågar prioritera kollektivtrafik och utbyggnad av cykelbanor på bekostnad av motorvägsavfarter, parkeringar o dyl. Potentialen för omställning är stor eftersom många bilresor är korta. 2008 rapporterades att 30 procent av alla bilresor i Helsingborg var kortare än en km!
 

Den relativa risken att dö i förtid är 40 procent högre för människor med en passiv livsstil. Trots detta byggs ännu samhällen som skapar stillasittande människor. Externa köpcentra tillåts utarma stadskärnor och slå ut kvartersbutiker. När säkra cykelbanor kommer i konflikt med bilparkeringar väljer tyvärr oftast de flesta kommunpolitiker fortfarande det senare.
 

Läplanteringar en av de åtgärder som bör stå överst på dagordningen. Många fågelarter har minskat pga industriella jordbruksmetoder. För att återskapa de biotoper som t ex rapphöns trivs i krävs täta buskage av slån, hagtorn eller nypon. Utöver detta behövs många fler åtgärder såsom rätning och breddning av befintlig cykelväg, prioritering i förhållande till korsande bilvägar, skyltning, belysning mm.
 

Motorvägen mellan Malmö och Lund ansågs vara en mycket modern när den anlades. Nu bör de båda kommunerna distansera sig från 1990-talets fossilbränsleepok. Att anlägga den första cykelhighwayen kan fungera både som en symbolisk manifestation och ett praktiskt redskap för att visa politiker inte bara pratar klimat utan också vill underlätta för enskilda som vill minska sina ekologiska fotavtryck.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga