Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. februar 2011
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 - 2010

Utskriftvänlig
Hellre samordning än avregleringsröra

Fredrik Rasmusson påstår på Ordet 12/2 att miljöpartiet stödde den nya kollektivtrafiklag. Detta är inte korrekt. Tvärtom lämnade miljöpartiet tillsammans med S och V en motion in en avslag på den nya lagen. Jag var en av undertecknarna av motionen och var tämligen aktiv i den riksdagsdebatt som föregick beslutet.

Det som behövs för att kollektivtrafiken ska kunna få fler resenärer är i första hand att den blir mera pålitlig och att den får större kapacitet att förflytta resenärer snabbt. Men i stället för fler spår bjuder den nuvarande regeringen via avreglering in till fler operatörer som ska sköta trafiken. Detta riskerar att göra det ännu krångligare för de kollektivtrafikresenärer.

Innan riksdagen tog slutgiltig ställning arrangerade vi i trafikutskottet en offentlig utfrågning om kollektivtrafik. Under utfrågningen ställdes frågan om kollektivtrafikens andel av persontransporterna hade ökat i något av de länder som har genomfört avregleringar. Svaret blev ett entydigt nej. Ingen av de närvarande experterna kunde komma på något enda exempel på att de kollektiva personresorna hade ökat.

Den nya kollektivtrafiklagen innebär att kommersiella aktörer fritt får etablera kollektivtrafik inom alla geografiska marknadssegment. Det betyder att väl samordnade nätverk av busslinjer och regionaltåg kan utsättas av konkurrens från privata aktörer som tillåts plocka russinen ur kakan. Skånetrafiken kan idag liknas vid ett sammanhängande spindelnät med starka och svaga stråk som hänger ihop. När privata entreprenörer ska beredas plats att köra trafik de bedömer vara lönsam riskerar spindelnätet att trasas sönder. Då behövs det mer skattepengar för att upprätthålla trafik i de områden som inte är lika lönsamma. Med tanke på att Borg och Reinfeldt flyttar anslag från järnväg till motorvägstrafik kan av dem knappast förvänta något ansvar se till att kollektivtrafiken fungerar.

Vi som vill minska klimatpåverkan och resa med oljefria transporter måste kräva bättre samordning i stället för mer avregleringsröra. Vi måste slå vakt om det som är bra med Skånetrafiken och gjort att antalet resenärer ökat rejält varje år. Anslagen för att bygga ut och underhålla järnvägen skulle räcka om inte regeringen insisterade på att bygga ut för de transportslag som var moderna det förra århundradet.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga