Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. januar 2011
Efterarbetet 21 jan 2011
Karin Svensson Smith (Mp), skånsk riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 -2010

Utskriftvänlig
Utkräv ansvar för tågkaoset!
Jämfört med Sverige har Schweiz tre gånger så höga järnvägs- och tåganslagen per invånare räknat. För att sköta järnvägen finns det ca 6 anställda per spårkilometer. Sverige har bara 1,4 anställda per spårkilometer och denna skillnad är väsentlig för att förklara vad som händer när blir vinterväder.

I Skåne är vi många som gläds över att Citytunneln är färdig. Men tågtrafiken har inte precis blivit den tiominuterstrafik som utlovades. Snö och is leder omedelbart till trassel i tågtrafiken. Biljettpriserna kommer att höjas trots att trafiken blivit sämre. När riksdagen strax innan uluppehållet skulle ta ställning till regeringens förslag om chockhöjning av banavgifterna påstod de flesta skånska riksdagsledamöter sig vara negativa till förslaget. Men frånsett alla rödgröna, SD och en kristdemokrat vågade ingen av dem trycka på nejknappen. Borgerliga partier brukar framhålla individens betydelse och därför är bristen på civilkurage extra upprörande. Några av de skånska riksdagsledamöterna uteblev helt fegt och tycks ha missat att det är väljarna som deras uppdragsgivare.

Merparten av alla som åker tåg i Sverige blir arga på SJ om resan trasslar till sig. Detta oavsett om det är Trafikverket (f d Banverket), Jernhusen (bolag som äger stationer, verkstäder mm), någon av de tågoperatörer som konkurrerar med SJ, en underhållsentreprenör eller någon annan som är huvudorsak till trasslet. Ilskan bör dock riktas mot riksdag och regering som har alla de verktyg som tågtrafiken behöver för att fungera. Det gäller de lagar som reglerar om ett tågbolag ska ansvara för trafiken eller om det är flera olika bolag som ska tävla med varandra. Det gäller den budget som rymmer mer järnväg eller en ny motorväg i Stockholm. Om det är klimatpåverkande vägtrafik och flyg som ska bli dyrare eller om det är banavgifterna som ska höjas ligger också i riksdagens händer. Regeringen beslutar om den bolagsordning som säger att SJ:s enda uppdrag är att gå med vinst och lämna överskott till Anders Borgs kassakista.

Det finns länder där tågtrafiken är bra. I Hongkong kommer 99.7 % av all trafik i tid trots den tuffa definitionen - mer än två minuter efter utsatt tid räknas som försening. Förklaringen är ett totalintegrerat system där stationer, spår, underhåll och trafik styrs av tågoperatören MTR som lägger ner stora resurser på förebyggande underhåll samt reinvesteringar. MTR har det totala ansvaret gentemot tågresenären, kontrollerar alla de faktorer som har betydelse för att tidtabellen ska hållas och kan inte skylla på någon annan. Höghastighetståg har funnits i Japan under 45 år. Dessa tåg har en punktlighet på 99 % och i princip inga olyckstillbud. Det är en stor uppslutning kring detta bekväma transportmedel som har lett till att tåget har en marknadsandel på 30 % av personresorna, till skillnad mot Sverige där tågtrafiken bara står för 10 % av persontransporterna.

Schweiz är den europeiska tågtrafikens okrönta drottning. Tågtrafiken är tät och banutnyttjandet är dubbelt så stort som i Sverige. För att sköta järnvägen finns det ca 6 anställda per spårkilometer. Sverige har bara 1,4 anställda per spårkilometer och denna skillnad är väsentlig för att förklara vad som händer när blir vinterväder. Det finns en bred politisk förankring kring att väl fungerande tågtrafik är mycket viktigt för att nationen som helhet. Jämfört med Sverige är järnvägs- och tåganslagen tre gånger så höga per invånare räknat.

Många företag och enskilda vill idag bli mindre beroende av oljedrivna transporter. Nya snabba spår är en förutsättning för att kunna möta dessa önskemål. Styrningen av trafik, spår, stationer och allt annat som behövs för att tågresenären ska ha vara nöjd måste samlas ihop. Tågtrafik ska vara en offentligt styrd samhällsservice. Sverige bör lära av Nya Zeeland, Storbritannien och andra nationer som återtagit spår och tågtrafik i egen regi. Detta bör ske innan ännu fler har tappat förtroendet för tågtrafiken och övergått till flyg och bil.

För att inte gods-, pendel- och snabba tåg ska sabotera för varandra behöver det anläggas separata spår för höghastighetståg som länkar samman våra största städer med varandra. Beslut om att bygga höghastighetsspår bör därför fattas snarast. Minskningen av järnvägsanslagen måste omedelbart upphöra och bytas mot en ökning till den nivå som behövs för att transportsektorns ska klara sina klimatkrav. Banverket bedömer att underhållsanslaget behöver höjas med 50 procent för tidtabellerna ska bli pålitliga.

Hela 94 procent av energin till Sveriges transporter kommer från olja. Om Reinfeldt och Borg tillåts köra järnvägen i botten kommer Sverige att vara mycket illa rustat vid nästa ökning av råoljepriset. Det är hög tid att ställa högerregeringen till svars för det tågkaos den har gett upphov till.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga