Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. januar 2011
Stina Bergström (mp) riksdagsledamot trafikutskottet
Karolina Skog (mp) kommunalråd för framtidens trafik i Malmö
Karin Svensson Smith (mp) fd riksdagsledamot i trafikutskottet

Utskriftvänlig
Investeringarna i järnvägen borde öka
Vi har en regering som inte förstår att människor och företag behöver bra och fungerande transporter, både på väg och på järnväg. Under fem års tid kommer anslagen till investeringarna i järnvägen att minska med två tredjedelar, nästan 10 miljarder kronor.

Det tågkaos vi upplevde förra vintern är i full färd med att upprepas. Resenärerna är med rätta förtvivlade och förbannade. Samhällets kostnader för att tågen står stilla ökar kraftigt. Det är uppenbart att vi i Sverige under lång tid har satsat för lite på både underhåll och nyinvesteringar för att modernisera och öka kapaciteten på järnväg. De senaste åren har resandet och godstransporterna på tåg ökat och det göt också att vi behöver satsningar för att det ska fungera smidigt.

Vi har en regering som inte förstår att människor och företag behöver bra och fungerande transporter, både på väg och på järnväg. Under fem års tid kommer anslagen till investeringarna i järnvägen att minska med två tredjedelar, nästan 10 miljarder kronor. Vi står inför en brådskande klimatomställning av transporterna, och en avrustning av järnvägen går därför stick i stäv med alla scenarier kring hur transportsektorn skulle behöva utvecklas för att nå klimatmålen.

På underhållssidan ser det också mörkt ut. Trots att regeringens tågkaos-utredare Per Unckel kom fram till att underhållet måste öka för att lösa järnvägens mest akuta problem, så skär regeringen ned på drift och underhåll av järnvägen med 700 miljoner. För alla resenärer som i timtals sitter fast i stillastående mörklagda tåg mitt i vinterkylan eller får åka omvägar som tar en halv dag eller mer i anspråk är nog det här en märklig prioritering. Den paniköverföring av pengar till underhåll som aviserats nu i dagarna kommer inte att lösa några problem på lång sikt.

Det behövs rejäla satsningar på nya spår och ökad kapacitet. Att fortsätta lappa och laga och trolla med överföringar av pengar mellan olika pengapåsar duger inte. Vi föreslår att regeringen tar sig en titt på resten av Europa, där stora satsningar på järnvägen ses som en självklarhet för att klara morgondagens krav och behov av transporter.

Lågt räknat var samhällskostnaden för förra vinterns förseningar tre miljarder kronor. Räkningen lär inte bli billigare den här vintern. Och det är resenärerna och företagen som får betala. Idag ska riksdagen fatta ett beslut om huruvida banavgiften för tåg över Öresund drastiskt ska höjas. Alliansregeringen skjuter genom detta ifrån sig ansvaret för finansieringen av tågsektorn. Det som behövs är ökade statliga medel för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet, inte ökade avgifter som leder till högre taxor för resenärerna.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga