Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. januar 2011
Karin Svensson Smith och Anders Englesson mp
Utskriftvänlig
Så slipper vi tågkaoset
Sverige har en regering som inte förstår att människor och företag behöver pålitliga transportmöjligheter - Investera i höghastighetståg och övrig utbyggnad av järnvägsnätet..

Det tågkaos vi upplevde förra vintern går nu i repris. Resenärer i hela landet är med rätta förtvivlade och förbannade och Skåne och Blekinge är inga undantag. Samhällets kostnader för att tågen står stilla ökar kraftigt. Lågt räknat var samhällskostnaden för förra vinterns förseningar tre miljarder kronor. Räkningen lär inte bli billigare den här vintern. Och det är resenärerna och företagen som får betala.

Sverige har en regering som inte förstår att människor och företag behöver pålitliga transportmöjligheter. Enligt den nuvarande regeringens planer ska anslagen till järnvägsinvesteringarna de kommande fem åren att minska med två tredjedelar, nästan 10 miljarder kronor. Oljeberoendet inom transportsektorn är 94 procent och följaktligen behövs en brådskande omställning av transporterna. Minskade järnvägsanslag går stick i stäv med alla scenarier kring hur transportsektorn skulle behöva utvecklas för att nå klimatmålen.

På underhållssidan ser det också mörkt ut. Trots att regeringens tågkaosutredare Per Unckel kom fram till att underhållet måste öka för att lösa järnvägens mest akuta problem, så skär regeringen ner på drift och underhåll av järnvägen med 700 miljoner.

Den paniköverföring av pengar till underhåll som aviserats kommer inte att lösa några problem på lång sikt eftersom den finansieras med medel som var avsatta för kommande järnvägssatsningar. Det krävs en ökad volym förebyggande underhåll och reinvesteringar som gör järnvägssystemet mer robust. En jämförelse kan göras med det japanska järnvägsnätet som tack vare väl utbyggd kapacitet, förebyggande åtgärder och ett väl integrerat system håller en extremt hög punktlighet.

Mer spårkapacitet behövs för att minska sårbarheten i systemet. Det är egentligen en skandal att det exempelvis i Blekinge fortfarande saknas tillräcklig möteskapacitet på kustbanan och att Sydostlänken inte har börjat byggas.

I Schweiz satsar man tre gånger så mycket pengar på järnvägen per person jämfört med i Sverige. Över hälften av järnvägens finansiering i Schweiz kommer från lastbils-, väg- och miljöavgifter. Det danska folketinget har beslutat att lastbilar ska ha kilometerskatt från 1 juli 2012.

Reinfeldt väljer i stället att chockhöja avgifterna för järnvägen.

Liksom alla andra länder med anspråk på att vara moderna bör Sverige satsa på höghastighetståg som länkas ihop med resten av Europa. Det behövs en avsiktsförklaring för att bygga ut en infrastruktur för höghastighetståg som kan avlasta den befintliga järnvägen så att den har utrymme för mer pendel- och godståg utan att vara så sårbar för störningar. I Spanien finns en målsättning om att minst 90 procent av befolkningen ska ha högst fem mil till närmaste station med höghastighetstrafik senast 2020.

Allt detta är helt genomförbart utan att äventyra statens finanser. Om man stryker skrytbyggen som Förbifart Stockholm och andra otidsenliga motorvägsbyggen frigörs medel för framtidens transporter. I Parisregionen har man bestämt sig för att minst 80 procent av investeringarna i infrastruktur ska gå till kollektivtrafiken –­ nya vägar löser inte trängsel eller andra problem.

Regeringen utsåg i våras Skåne till att bli ett pilotlän för klimatomställning. Kan någon tro att detta var ett seriöst beslut om samma regering höjer avgifterna på järnvägen så att det ska kosta 2 700 kronor per månad att pendla via Öresundsbron?

Detta samtidigt som lastbilstrafiken bara ökar och korkar igen det skånska vägnätet. I stället för att modernisera Sverige väljer regeringen att möta framtiden gående baklänges som en kräfta.

Miljöpartiet vill inte höja banavgifterna förrän väg- och flygtrafik har klimatskatter som täcker de kostnader för klimatförändring med mera som de ger upphov till för andra. I Tyskland konstaterade man att en ensidig höjning av banavgifterna ledde till ökade transporter på väg.

En kilometerskatt för tunga lastbilar infördes för att balansera prisrelationerna. Regeringen måste sluta med inskränkt nationalism och lära av utländska exempel. Gör som Schweiz, Tyskland och Danmark ­ inför kilometeravgifter för lastbilar i stället för att höja banavgifterna.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga