Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. september 2004
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (v)
Kjell-Erik Karlsson, Riksdagsledamot (v)
Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker (v)
Sven-Erik Sjöstrand, Riksdagsledamot (v)
Tasso Stafilidis, Riksdagsledamot (v)
Karin Thorborg, Riksdagsledamot (v)

Utskriftvänlig
Vår miljöpolitik är för kraftlös
Klimatförändring kan få närmast ofattbara konsekvenser för livet på vår jord. Nu krävs det ekonomiska styrmedel för att mildra effekterna, skriver sex vänsterpartister.
Under våren och sommaren har det stått allt mer klart att arbetslösheten i Sverige ökar på ett oroande sätt.

Hög sysselsättning är ett av välfärdssamhällets fundament och även ett av vänsterpartiets mest prioriterade mål. Traditionellt har det även varit centralt för socialdemokratin, men på senare år verkar regeringen vara mer intresserad av skattesänkningar än av sysselsättning.

Därför är det både rätt och naturligt att vänsterpartiet driver denna fråga hårt i höstens budgetförhandlingar och kräver åtgärder för att stimulera sysselsättningen i Sverige. Få saker kan sägas vara viktigare.

Däremot finns det andra saker som på sikt är lika viktiga.

Kravet på åtgärder för att stimulera sysselsättningen är till sin natur kortsiktigt. Det kan liknas vid den kvartalsekonomi som vi ofta kritiserar börsbolag för, även om sysselsättningspolitiken i alla fall siktar ett par år in i framtiden. Längre än så är det svårt att förutse den ekonomiska utvecklingen i dag.

Det finns emellertid andra lika viktiga frågor där utvecklingen kan förutses betydligt längre, där politiken kan och obevekligen måste vara långsiktig och konsekvent och där åtgärder eller frånvaro av åtgärder får sina fulla effekter först om tio, femtio eller hundra år. Till dem hör miljöfrågorna och kanske i synnerhet åtgärder för att bromsa klimatförändringen.

Det kan synas otacksamt att driva dessa frågor eftersom de som får fördel av dagens insatser inte ens är födda än. Men det är ett så långsiktigt tänkande som krävs för att på sikt trygga allt det andra som vi kämpar för på kortare sikt. Vi anser därför att vänsterpartiet måste driva denna fråga med samma kraft som kravet på minskad arbetslöshet.

Häromdagen publicerade EU:s miljöbyrå European Environment Agency (EEA) en omfattande rapport om konsekvenserna av den klimatförändring som forskare anser har börjat. Av rapporten framgår att Europa med nuvarande utveckling kommer att drabbas mer än vad man hittills trott.

Södra Europa kommer i framtiden att bli torrare än i dag, temperaturer kring 50 grader kan komma att uppnås regelbundet. Norra Europa kommer å andra sidan att bli blötare, nederbörden kan öka med 2040 procent. Huvudsakligen kommer den att nå marken som regn eftersom det även här blir varmare och de kalla vintrarna kommer att ha upphört inom 50100 år. För första gången på mycket länge kommer nordpolen att vara isfri på sommaren.

Till att börja med låter kanske inte detta så farligt för den oinvigde. Men om man betänker konsekvenserna lite mer ingående är det ett närmast ofattbart scenario.

Odlingslandskapet och skogsbruket kommer att genomgå omvälvande förändringar, livet i hav och sjöar kommer att ändras på ett okänt sätt, åtta av Europas nio glaciärområden kommer att försvinna, snö kommer att bli sällsynt även i Sverige medan extrema väder såsom plötsliga översvämningar, värmeböljor, stormar och torka blir vanliga.

De hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna är svåröverskådliga. Vi kommer att få ett helt annat Sverige i ett annat Europa.

Hur vänsterpartiets framtid ser ut är svårt att sia om. Partiet har funnits i knappt hundra år och kanske består i ytterligare hundra. Om vi inte gör allt vi kan i dag för att bromsa klimatförändringen, vad ska då våra efterträdare säga till skogsarbetarna när granarna står och dör och det inte finns något virke till skogsnäringen?

Vad ska de säga till lantbrukare, fiskare och allmänhet när den ena näringen efter den andra får svårigheter att klara sig på grund av helt nya förutsättningar?

Vad ska de säga till de flyktingströmmar som kommer hit från södra Europa, Asien och Afrika?

De kan inte säga att vi inte visste, för vi vet. De kan inte säga att det inte gick för vi har inte ens gjort ett ordentligt försök. Kommer de att säga sanningen att vi tänkte inte så långt framåt och vi hade andra prioriteringar, som tillväxt?

Men vad kan man då göra? Politik är att vilja och den som vill kan göra mycket, inte för att stoppa klimatförändringen det är för sent men för att mildra den. Vi vet vad problemet beror på och vi vet lösningen. Utsläppen av koldioxid måste skäras ned dramatiskt, minst femtio procent under de närmaste decennierna.

I Sverige står trafiksektorn för en mycket stor del av utsläppen och de ökar dessutom, i strid med gällande mål.

Prognoser visar att utsläppen från transportsektorn kommer att öka med 19 procent mellan 1990 och 2010, trots att målet är att de ska stabiliseras på 1990 års nivå (vilket i sig är en alldeles för låg ambition). Huvudparten kommer från bensin- och dieseldrivna personbilar och lastbilar.

Vi vet också hur lösningen ser ut: satsa på utbyggnad och subvention av förnybara bränslen som inte skapar klimatförändring: raps, etanol och biogas finns redan, längre fram kommer annan teknik som till exempel vätgas. Men åtgärderna måste komma snabbt och vara effektiva.

Det mest effektiva vore att lagstifta bort användningen av fossila bränslen, men vi har små förhoppningar att dagens regering skulle gå med på en sådan lösning. Därför måste en mängd andra styrmedel som påverkar marknaden åt rätt håll införas.

Enskilda åtgärder räcker inte långt i sammanhanget. En åtgärd som redan har införts och kan ge effekt är elcertifikat. En annan är försök med trängselskatt i Stockholm vilket förhoppningsvis är på gång. Men många fler åtgärder behövs.

I den överenskommelse som träffades mellan regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet efter förra valet sades att man ska göra en så kallad grön skatteväxling skifta över 30 skattemiljarder på tio år från inkomstskatt till skatt på miljöstörande verksamhet. Inför årets budgetförhandlingar har såväl miljöpartiet som vänsterpartiet krävt att beskattningen av fossila driv- och färdmedel ska öka för att få ned koldioxidutsläppen.

Men nu menar regeringen i allt väsentligt samma regering som för några år sedan lovade att ställa om Sverige till ett ekologiskt mönsterland att någon grön skatteväxling inte ska genomföras i årets budget eftersom man redan infört elcertifikat och trängselavgifter.

Betyder det att Bosse Ringholm tror att klimatförändringen nu är eliminerad, att världen är räddad? I så fall bör han läsa EEA:s rapport.

Ringholms position är absurd. Bortsett från att alla åtgärder som kan vidtas mot klimatförändringen behövs, har varken elcertifikat eller trängselskatt något med grön skatteväxling att göra, det är en helt annan typ av åtgärder.

Det är beklagligt att socialdemokraterna saknar en politik för att hantera långsiktiga problem, i synnerhet klimatförändringen.

Tyvärr har ännu inget hörts från vårt eget parti.

Frågan är om vänsterpartiet utöver de viktiga men kortsiktiga kraven på full sysselsättning har en långsiktig politik för att trygga utvecklingen? Vi hoppas fortfarande att vänsterpartiet i årets budgetförhandlingar ska visa solidaritet med kommande generationer.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga