Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 16. september 2004
Karin Svensson Smith
Ann-Christine Andersson
Sören Kviberg

Utskriftvänlig
Ett rättvisare samhälle med kollektivtrafik
Anders Källström, vd för Västsvenska industri- och handelskammaren har i en debattartikel i Göteborgs-Posten reagerat på den artikel vi skrev om begränsning av biltrafik genom trängselavgifter.
Anders Källström hävdar att transportproblemen löses bäst genom att underlätta för bilismen. Vad vi förstår menar han att kollektivtrafiken är av marginell betydelse.

Vår slutsats är att Anders Källström företräder en stelbent och rigid inställning, som bortser från insikterna om vägtrafikens miljöeffekter likväl för de trafikolyckor och trängselproblem den ger upphov till.

Redan nu hindrar trafikköerna väsentliga varutransporter från att komma fram i tid och tvingar transportköparna att använda sig av fler lastbilar än de annars skulle behöva. Näringslivet skulle sköta varudistributionen mer effektivt om trängselavgifter tog bort överflödig biltrafik.

Vårt nuvarande transportsystem håller inte i längden eftersom det till 98 procent baseras på icke förnyelsebara bränslen.

Främjar jämställdheten
Vi hävdar att kollektivtrafiken är en av samhällets viktiga basfunktioner som effektivt kan bidra till framkomligheten i våra större tätorter likväl som miljöbelastningen från transportsystemen kan minska.

Med nuvarande transportsystem når vi ej de gränsvärden som är uppsatta för utsläpp i luftmiljön.

Kollektivtrafikens samhällsnytta har under senare tid diskuterats. Svenska lokaltrafikföreningen (SLTF) har presenterat nio påtagliga argument som visar på kollektivtrafikens samhällsnytta:
l Ett rättvisare samhälle. En tredjedel av den vuxna befolkningen har kollektivtrafik som enda resalternativ.

- Ökad tillväxt.
För många människor har kollektivtrafiken en avgörande betydelse för att de ska kunna ta sig till sina arbeten.
l Ökad sysselsättning. Samhället blir mer dynamiskt om människor kan välja boendeort och ändå ta sig till arbete, studier och fritidsaktiviteter.

- Ökad jämställdhet.
Fler kvinnor än män åker kollektivt. En utbyggd kollektivtrafik skapar förutsättningar för ökad jämställdhet i samhället.

- Vidgad arbetsmarknad.
Förbättrad kollektivtrafik ger företagen bättre rekryteringsunderlag.
l Bättre hälsa. Forskning visar att den som åker kollektivt rör sig i genomsnitt fyra gånger så lång sträcka per dag än den som åker bil.

- Bättre miljö.
Att åka kollektivt ger mindre miljöpåverkan än att åka bil.

- Bättre stadsplanering.
Ökad kollektivtrafik ger mindre trängsel.
l Ökad trafiksäkerhet. Kollektivtrafiken minskar antalet skadade och dödade i trafiken.

Att marginalisera kollektivtrafiken är fel om man på allvar vill medverka till att ta ansvar för att människor kan erbjudas arbete, att miljöbelastningen kan minska och att framkomligheten i våra större städer skall bli bättre.

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) har i sina prognoser visat att bilinnehavet kommer att öka kraftigt. Infarterna kommer definitivt att korka igen, om inget görs.

Näringslivet har under senare decennier tvingats att göra stora omställningar i struktur och produktion för att överleva på marknaden. Med samma målmedvetenhet är det nödvändigt att vi gemensamt finner lösningar som kan bidra till ett framtida hållbart samhälle.

Som vi ser det har kollektivtrafiken en viktig och självklar funktion i ett sådant samhälle.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga