Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. december 2004
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Få tror på flygets hållbarhet
Replik
Harald Rosén, generalsekreterare i lobbygruppen Svenskt Flyg, för i NyT 2004:51 fram en rad felaktigheter angående statliga subventioner till olika trafikslag.

Intressantast i sak är dock att Rosén instämmer i att flyget tar emot över 1,5 miljarder kronor per år i statliga subventioner eftersom flyget inte betalar någon koldioxidskatt, vilket till exempel tåg och bussar gör.

Rosén brukar i andra sammanhang hävda att flyget betalar sina egna kostnader.

Denna förändring välkomnar jag. Rosén undviker dock själva sakfrågan: hur ska flygsektorns roll se ut i ett hållbart transportsystem?

Enligt riksdagsbeslut ska transportapparaten ställas om till att bli ekologiskt hållbar och flygsektorn dras med stora problem i den omställningen.

Flyget är det i särklass mest ohållbara transportmedel som finns och kan därmed inte vara ett transportslag som politiker satsar på.

Flyget är det i särklass mest klimatstörande och energislukande transportmedlet per personkilometer och det finns få som tror att flyget någonsin kan bli hållbart.Koldioxidutsläppen är inte flygets enda, eller ens största, påverkan på klimatet. I stället ger den kondens som bildas på hög höjd av flygplan ett kraftigt bidrag till klimatförändringen.

Denna effekt, tillsammans med flygets koldioxidutsläpp, svarar för cirka 30 procent av hela transportsektorns klimatpåverkan men bara någon procent av transportarbetet.Jag har i många debatter efterfrågat förslag från flygets företrädare om hur vi ska hantera detta problem, men möts bara av förnekanden och ihåliga motargument.

Detta kan bero på ett annat av flygets stora problem, att det är en tummelplats för förvuxna pojkar som leker och inte vill bli avbrutna av verkligheten.Det gamla skämtet om att det enda som skiljer pojkar från män är priset på deras leksaker stämmer i hög grad för flygsektorn.

Till skillnad från klimatpåverkan kan dock detta problem avhjälpas. Kanske är det så att fler kvinnor i flygsektorns beslutande organ skulle kunna bidra till att skapa en mer konstruktiv debatt och till att ställa om transportsektorn enligt riksdagsbeslutet.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga