Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. januar 2005
Ulrica Messinginfrastrukturminister (s)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet (v)
Claes Roxbergh , ordförande i trafikutskottet (mp)

Utskriftvänlig
Vi måste satsa på icke fossila bränslen
1700 deltagare har under två dagar varit samlade på Väg- och transportforskningsinstitutets årliga konferens i Linköping.
Sveriges ansträngningar för att minska vår negativa påverkan på klimatet har fått effekt på många områden. Utsläppen av koldioxid från till exempel uppvärmning och industri minskar, något som naturligtvis är mycket positivt.

På ett annat område är trenden tyvärr den motsatta. Trafikens utsläpp av växthusgasen koldioxid fortsätter att öka år för år. Sverige har höga ambitioner för klimatpolitiken och Sveriges riksdag har antagit ett angeläget mål om att utsläppen från trafiken år 2010 inte ska vara högre än år 1990. För att klara vårt mål krävs fortsatta åtgärder för att minska trafikens koldioxidutsläpp.

Det finns i huvudsak tre sätt att minska trafikens klimatpåverkan: vi kan öka effektiviteten hos våra fordon så att vi kan köra längre på samma mängd bränsle, vi kan minska den totala mängden bilresande genom att dämpa bilresandeefterfrågan och vi kan gå över till förnybara bränslen som inte ger något nettoutsläpp av växthusgaser.

Sverige är ett stort geografiskt land och vi är beroende av att kunna resa, såväl mellan hemmet och arbetet som till studier eller fritidsaktiviteter. Vid sidan om satsningar på en fungerande och väl utbyggd kollektivtrafik är det därför angeläget att fokusera våra insatser på att stimulera en positiv utveckling av ny och effektiv teknik och att öka användningen av icke fossila bränslen.

För att öka användningen av icke fossila bränslen som etanol och biogas har våra partier gemensamt genomfört ett antal viktiga åtgärder. Förnybara bränslen har fått ett permanent undantag från energi- och koldioxidskatt, vilket gör det möjligt för dem att konkurrera med de fossila bränslena på marknaden.

Tjänstebilar som helt eller delvis drivs med etanol, biogas eller el har fått sänkt förmånsvärde på mellan 20 och 40 procent.Genom investeringsprogrammen LIP och KLIMP har stora bidrag kunnat ges till kommuner och landsting som investerat i miljöbilar, tankstationer och annan nödvändig infrastruktur.

Men staten själv har hittills inte deltagit aktivt i omställningen av trafiksystemet.

Regeringen har därför fattat beslut om att minst hälften av samtliga bilar staten köper in via sina myndigheter ska vara miljöbilar. Genom denna satsning kommer staten att närma sig föregångskommuner som Stockholm och Göteborg där en stor andel av kommunens bilar redan idag utgörs av miljöfordon.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga