Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. september 2005
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Stefan Edman, biolog, författare

Utskriftvänlig
Efter Katrina: Signalerna måste tas på allvar också i Sverige
Amerikanska presidenter må bekämpa internationella miljöavtal, men konsekvenserna kommer de inte ifrån. Med orkanen Katrina kom en dramatisk påminnelse om vad vi alla leker med. Och frågan är om Sverige är så mycket bättre än USA vad gäller att ta signalerna på allvar, skriver Stefan Edman och Karin Svensson Smith.
För mindre än ett år sedan premiärvisades en ny amerikansk storfilm på de svenska biograferna. Den hette the Day After Tomorrow och var ett sciencefictiondrama som utspelade sig i en tänkt framtid då klimatförändringen slår till på allvar och skapar kaos i New York och över USA:s östkust. Filmen ansågs med rätta våldsamt överdriven, men väckte ändå tankar hos många som ännu inte förstått hur skör vår tillvaro är och vilka krafter mänskligheten leker med. Nyligen kom en dramatisk påminnelse om vad vi alla leker med, när orkanen Katrina drog fram över New Orleans.
Vi läser om det och ser på nyheterna. Först en våldsam storm som sopar bort allt som sitter löst och även en del som sitter mer eller mindre fast. Sedan översvämningarna, flykten, kaoset. Stora delar av staden ligger under vatten och av stadens befolkning på knappt 1,5 miljoner finns bara 100 000 kvar i staden. Elektricitet, avlopp, vägar, kollektivtrafik, affärer, leveranser med mera upphör att fungera. Folkmassor flyr till avstängda motorvägsviadukter för att komma undan vattnet medan de som har båtar tar sig fram längs de översvämmade gatorna.
På Bourbon Street simmar haj, en gammal kvinna har suttit död i en rullstol på motorvägen i två dagar utan att någon gör något. 30 000 personer har flytt till en sportarena där eländet är obeskrivligt. Under tiden härjas staden av gäng och enskilda skurkar.
Nationalgardet försöker skapa ordning och beskjuter medborgare som letar efter mat eller försöker hitta sina släktingar. En stad i totalt kaos.
Världens enda supermakt
Hade detta inträffat i Indien eller Bangladesh hade det förmodligen bara blivit en notis. Men New Orleans är inte vilken stad som helst och USA är inte heller vilket land som helst. Vi talar om världens enda supermakt, som har förmåga att driva krig på andra sidan jorden. Ett land som förefaller att ha hur mycket resurser som helst när det gäller. Men även detta land står sig slätt mot naturens krafter.
För 13 år sedan deklarerade George Bush, som var president vid tillfället, att han inte skulle acceptera några miljöåtgärder som äventyrade den amerikanska livsstilen. USA må ha kvar sin livsstil, men nu står George W själv med en första avbetalning på notan.
Amerikanska presidenter må bekämpa internationella miljöavtal, men konsekvenserna kommer de inte ifrån. Att minska sin konsumtion av fossila bränslen eller vidta andra åtgärder som skonar miljön ter sig rätt enkelt vid en jämförelse med situationen i New Orleans.
Här i Sverige tycker vi om att tro att vi är så mycket mer upplysta och insatta. Vi har förstått signalerna och vad framtiden kan föra med sig om vi inte ställer om vår konsumtion. Men är vi så annorlunda?
Inom den svenska transportsektorn fortsätter utsläppen av klimatstörande gaser att öka. 98 procent av transporterna är beroende av oljeprodukter. Trots att riksdagen har bestämt att ökningen av klimatpåverkande utsläpp från trafiken ska stoppas, fortsätter det ändå.
För närvarande räknar man med en ökning på 20 procent fram till 2010 om inga åtgärder vidtas. Just nu förhandlar regeringen och samarbetspartierna om en budget där två av partierna vill minska takten i miljöarbetet. Man vill dra ned ambitionsnivån i den gröna skatteväxlingen, den enda konkreta politiska process som faktiskt minskar klimatpåverkan.
Konkreta förslag
Moderaterna vill sänka bensinskatten för att folk ska kunna köra mer bil samtidigt som man vill minska anslagen till kollektivtrafik. Kristdemokraterna vill sätta ett tak för bensinpriset.
I utredningen Bilen, biffen och bostaden (SOU 2005:51) som lades fram i våras, finns också många förslag till åtgärder som tillsammans kan ge stora effekter. Genom investeringar i miljösektorn minskas klimatpåverkan och samtidigt skapas mängder av nya riktiga arbetstillfällen.
I de förslag till grön skatteväxling som miljöpartiet har lagt fram i förhandlingarna finns en hel rad åtgärder som minskar utsläppen av klimatstörande gaser. Regeringen måste visa att den tar klimathotet på allvar samtidigt som förslagen till jobbpaket får ett konkret innehåll i form av biodrivmedelssatsningar och konvertering till förnybart.
Bejaka det ekologiskt hållbara
Det krävs ordentliga insatser inom vägtransportsektorn, som fortsätter att växa och öka sina utsläpp av klimatstörande gaser, trots politiska mål om motsatsen. Utsläppen från den ökande bensin- och dieseldrivna bilismen, flyget och lastbilstrafiken måste motverkas genom många små och några stora åtgärder.
Bland dem finns förslag om att relatera fordonsskatten till fordonets utsläpp av växthusgaser, att införa skatt på flygbränsle, differentiera skatten på lastbilar i förhållande till körsträcka och vikt, låta kommuner upprätta transportplaner, bygga ut kollektivtrafiken och sponsra det kollektiva resandet.
Det finns mycket att göra och många sätt att göra det på. I stället för att krampaktigt försöka bevara det gamla måste vi våga bejaka det ekologiskt hållbara samhället och alla jobb det erbjuder.
Klimatförändringen kommer inte i övermorgon, som i filmen, den kom i förrgår. Fråga befolkningen i New Orleans.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga