Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 26. september 2005
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Ingegerd Saarinen, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Flygskatten målas upp som ett hot
I en artikel i NSD den 15 september framför en lolal folkpartist och den svenska flygbranschen sin klagan över att regeringen och samarbetspartierna i höstens budget har beslutat att införa en skatt på flygresor. Inte oväntat målas skatten av flygbranschen upp som ett hot, men inte mot flygbranschen utan mot låginkomsttagare och glesbygdsbor.
I en artikel i NSD den 15 september framför en lolal folkpartist och den svenska flygbranschen sin klagan över att regeringen och samarbetspartierna i höstens budget har beslutat att införa en skatt på flygresor. Inte oväntat målas skatten av flygbranschen upp som ett hot, men inte mot flygbranschen utan mot låginkomsttagare och glesbygdsbor. Som exempel tas en tvåbarnsfamilj som ska resa från Luleå till Malmö med ett byte och på egen hand har man räknat ut att den nya skatten skulle medföra en ökad kostnad på 1 600 kronor tur och retur. Denna uträkning är något av en bedrift eftersom vare sig regeringen eller samarbetspartierna i dag vet hur stor skatten kommer att bli eller hur den utformas. I budgetförhandlingarna har miljöpartiet drivit kravet att skatten ska ha regionalpolitiska undantag, exempelvis kan flyg till orter som ligger mer än 50 mil från Arlanda undantas eller få en lägre skatt. En sådan ort är Luleå. Men en skatt ska förvisso införas på vissa flyglinjer och det finns goda grunder för detta. Skatten ska ses mot bakgrund av att flyget, tillsammans med sjöfarten, är det enda trafikslag som inte betalar någon koldioxidskatt, energiskatt eller andra miljöskatter för sitt bränsle. Detta beror på att flyget och sjöfarten genom internationella avtal anses stå över nationella beslut om skatter på bränsle. Flyget har dock en betydande och ökande påverkan på klimatet och det är helt orimligt att flyget fortsättningsvis ska undantas från att betala miljöskatter. Den skatt som nu föreslås är lägre än den koldioxidskatt som andra transportslag betalar och motsvarar bara en liten del av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna av flygets klimatpåverkan. Den föreslagna skatten uppgår till mellan femtio och hundra kronor per passagerare, vilket motsvarar en fjärdedel av vad en reguljär koldioxidskatt på bränslet skulle uppgå till. I andra vågskålen ligger det faktum att flyget, som är det i särklass mest klimatpåverkande transportslaget per färdad kilometer, är undantaget från att betala klimat- och miljöskatter. Varför i herrans namn, frågar man sig, ska det vara så? Klarar inte flyget att betala sina egna kostnader? Klarar man inte konkurrens på lika villkor?

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga