Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. oktober 2005
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot, ledamot i trafikutskottet
Ulf Holm (mp), Riksdagsledamot, ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Utskriftvänlig
Är det illojalt att kritisera brister?
Riksdagsledamöterna Karin Svensson Smith och Ulf Holm skriver i tidningen Stockholm City om Connex beslut att avskeda tunnelbaneklubbens ordförande Per Johansson. Kortsiktig kostnadsjakt borde aldrig någonsin få vara ett motiv för bristande säkerhet i järnvägs- och tunnelbanetrafik.
Med hänvisning till ?illojalitet och kränkande beteende? har Connex beslutat avskeda tunnelbaneklubbens ordförande Per Johansson.

Det är förvisso känt att Per Johansson engagerat sig mycket kring säkerheten i tunnelbanan och på tunnelbanetågen. Han har också offentligt kritiserat Connex för säkerhetsbrister.

Järnvägsstyrelsen är inspekterande myndighet för spårburen trafik och deras rapporter visar att SEKO-klubbens beskrivning av bristande säkerhet stämmer. Per Johansson säger att han till sist, på grund av Connex ovilja att göra något åt problemen, känt sig tvungen att gå ut i media beroende på bristernas allvarliga karaktär. Det handlar om rätten till en säker arbetsmiljö och om resenärernas säkerhet.

Trafikering på spår är extremt beroende av att det finns ett helhetstänkande. Lok- och vagnar måste stå i samklang med spår och signalsystem. Det gäller i synnerhet för tunnelbanor där olyckor riskerar få katastrofala följder. Avreglering och upphandling lämpar sig alltså dåligt för spårbunden trafik.

Vi menar att du nu är dags att diskutera några principiella frågeställningar:

- Är det illojalitet att offentliggöra uppgifter om bristande säkerhet? Den så kallade lojalitetsplikten är ju till för att skydda affärshemligheter, inte att dölja bristande säkerhet. Är det rimligt att offentlighetsprincipen åsidosätts när den upphandlande parten, SL, omfattas av offentlighetsprincipen?

- Huruvida avskedandet av Per Johansson är lagenligt kommer att avgöras av arbetsdomstolen. Men även om Per Johansson får rätt är det inget som hindrar Connex att fullfölja avskedandet då lagen ger dem rätt att köpa ut honom. Hur kommer det att gå med framtida säkerhetsarbete om man kan få sparken för att slå larm när något bevisligen är fel?

Kortsiktig kostnadsjakt borde aldrig någonsin få vara ett motiv för bristande säkerhet i järnvägs- och tunnelbanetrafik. Om olyckan är framme kan det handla om hundratals människoliv.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga