Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 12. november 2005
Helan Bargholtz (fp)
Sven Bergström (c)
Johnny Gylling (kd)
Elizabeth Nyström (m)
Peter Pedersen (v)
Karin Svensson Smith (-)
Lilian Virgin (s)
ledamöter i riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Förstör inte utvecklingen på Gotland
Gotland tillhör Sverige och de allra flesta anser att det är en del av landet som det är väl värt att värna om. Att den aviserade försämringen av färjetrafiken med kraftigt höjda biljettpriser och färre avgångar upprör är därför förståeligt.
Gotland tillhör Sverige och de allra flesta anser att det är en del av landet som det är väl värt att värna om. Att den aviserade försämringen av färjetrafiken med kraftigt höjda biljettpriser och färre avgångar upprör är därför förståeligt. Många förstår vikten av en bra infrastruktur i alla delar av landet och som ser färjetrafiken som en del av infrastrukturen. Det är orimligt att gotlänningarna ska tvingas leva under så ovissa villkor som nu är fallet.

Gotlandstrafiken diskuterades under riksdagens allmänpolitiska debatt den 12 oktober. En ledamot talade om kommunikationerna till och från Gotland som en självskriven del av Sveriges infrastruktur och att staten därför har ett övergripande ansvar för en fungerande trafikförsörjning till Gotland. Vikten av att Gotlandstrafiken får verka under långsiktiga spelregler framhölls. En ledamot från ett annat parti instämde fullt ut och påpekade att hans parti anvisar 100 miljoner extra till Rikstrafiken som de hoppas till en del ska kunna komma Gotland till del. En ledamot från ett tredje parti konstaterade om Gotland ska anses som en del av Sverige så måste dess landsväg, det vill säga färjan, få samma villkor och status som bron till Öland eller Vägverkets färjor till andra öar i Sverige. Ett fjärde partis ledamot tyckte att det är oerhört viktigt att man har bra förbindelser mellan fastlandet och Gotland. En ledamot från ett femte parti talade om långsiktigt hållbara transporter till Gotland och att dessa ska ses som infrastruktur som Vägverket borde ta över just på grund av dessa transporters långsiktighet. Mot bakgrund av så många partiers förståelse för Gotlands speciella transportsituation borde de aviserade försämringarna inte vara möjliga att genomföra. Gotlänningarna saknar transportalternativ. Den påfrestning på det gotländska samhället som de senaste årens nedläggningar medfört har fått en motvikt som grundas på en expanderande högskola, statliga utlokaliseringar och näringsliv som vill satsa för framtiden. Rasera inte detta genom att förstöra förutsättningarna för en positiv regional utveckling på Gotland. Långsiktighet och fasta spelregler är nyckelord i sammanhanget.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga