Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. november 2005
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Maria Wetterstrand, Språkrör, Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Flyget ett riktigt skattefrälse
Flygbolagen gråter nu ut i medierna om den planerade flygskatten. Faktum är att de i dag har en statlig subvention på minst 2 miljarder kronor, när de inte betalar en enda krona i miljöskatt för den skada de åsamkar klimatet.
Flygbolagen gråter nu ut i medierna om den planerade flygskatten. Faktum är att de i dag har en statlig subvention på minst 2 miljarder kronor, när de inte betalar en enda krona i miljöskatt för den skada de åsamkar klimatet.
I dag finns en bred politisk enighet om att människans påverkan på klimatet är ett av de största problem mänskligheten står inför. Ökad temperatur leder till översvämningar, torka och stormar. Grundtanken måste därför vara att alla transporter ska stå för sina egna miljökostnader. En ganska enkel och logisk slutsats tycker nog de flesta, men inte flygindustrin, ivrigt påhejad av DI:s ledarsida (17/ 11). Genom internationella avtal har flyget och sjöfarten fått undantag från skatter på fossila drivmedel. Flyget betalar alltså ingen koldioxidskatt eller energiskatt. Faktum är att flyget inte betalar några skatter över huvud taget, bortsett från 6 procents moms på inrikesflygningar. Ändå är flyget ett av de största problemen inom transportsektorn. Flyget står för 25-30 procent av den svenska transportsektorns klimatpåverkan.
I syfte att börja rätta till detta missförhållande har miljöpartiet och de andra samarbetspartierna enats om att införa en skatt med klimateffekt. Tanken är att flyget ska börja betala sin klimatpåverkan. Som ett brev på nätet kommer protesterna från flygbranschen. Vi vill att förslaget ska inrikta sig på de flygsträckor där det finns andra färdmedel, framför allt tåg. Flygplatser i glesbygden, exempelvis Norrlands inland, ska alltså inte påverkas av skatten. Flyget är inte heller någon enskild svensk företeelse. I Storbritannien finns det sedan en tid ett liknande system. Flygbranschen är i dag en bransch som slipper ta sitt ansvar för klimatet. Det är det frågan handlar om.

hupeReoleap
05-08-2013 23:06:09
important source eupse.se
och important link viadin.se

är en kostnadsfri personsöktjänst som i realtid söker in i nästan varje hörn av webben. Genom att använda vår egenutvecklade sökalgoritm kan du hitta omfattande och centraliserad personrelaterad information bestående av offentliga uppgifter, telefonnummer, adresser, bilder, videon och e-postadresser. Sök Facebook och andra webbplatser för sociala nätverk som MySpace, Linkedin, Xing, Wikipedia profiler och mycket mer. All denna rich media content dras från en omfattande förteckning över internationella och regionala relevanta källor, för att du ska kunna hitta personer i realtid. EUpse är också en social verksamhet som delar information över grupper. Användare kan lägga till information i varje enskild sökresultat, vilket ger resultatet mera detaljer som ännu inte finns i internet och därmed mer relevans. Detta tar kvaliteten för personsökning till nästa nivå. Hitta vänner och affärskontakter nu!


exempel: Olof Magnusson
och Mirja Gransvik


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga