Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. december 2005
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Nej, mp tror inte på alliansens miljöpolitik
Den borgerliga alliansen skryter över de miljöbeslut de med miljöpartiets stöd fått igenom i riksdagen. Under rubriken "Miljöpolitik är inget vänsterprojekt" beskriver de den 25/11 tolv borgerliga reservationer som med mp:s hjälp fick majoritet i riksdagen
Den borgerliga alliansen skryter över de miljöbeslut de med miljöpartiets stöd fått igenom i riksdagen. Under rubriken "Miljöpolitik är inget vänsterprojekt" beskriver de den 25/11 tolv borgerliga reservationer som med mp:s hjälp fick majoritet i riksdagen. Men röstutfallet måste ses i proportion till det totala antalet yrkanden, och till hur ofta mp ansåg att s+v hade bättre förslag än de borgerliga. Omröstningen i riksdagen den 25/11 följde efter en debatt om de svenska miljömålen som omfattade motioner med sammanlagt 792 yrkanden. För miljöpartiet är miljön hela tiden ett grundläggande perspektiv - vi lierar oss med dem vi tror tillsammans med oss är mest effektiva för att verka för en hållbar utveckling. Vi är inte bundna av gamla dogmer eller historiska förhållanden, och kan alltså stödja borgerliga förslag om vi finner dem bättre för miljön. Men vad gäller den allmänna inriktningen av miljöarbetet är de tolv reservationerna ett undantag. För majoriteten av förslagen finner mp att det rödgröna samarbetet kan åstadkomma mer för miljön. Det är en sak att ha radikala mål - en annan att backa upp åtgärder för att realisera dem. Därför måste en analys av alliansens miljöpolitik innefatta skatteförslagen och andra politikområden. Då alliansen hittills inte har uppvisat en gemensam miljöpolitik, får moderaternas politik antas dominera en eventuell borgerlig regering. Vi har därför granskat deras viktigaste motioner i år. Motionerna i fråga innehåller 32 budgetpåverkande förslag med direkta konsekvenser för miljöstyrning och ett ekologiskt hållbart samhälle. 31 av dessa förslag ger, i förhållande till regeringens budget, minskat ekonomiskt incitament för miljöomställningen. Under år 2006 vill moderaterna avskaffa miljöstyrande stöd för 4 920 miljoner kr, ta bort miljöskatter på 2 930 Mkr och öka anslaget till vägbyggen med 3 000 Mkr. Totalt försämras miljöarbetet med 10 850 Mkr som flyttas från miljöstyrning till miljöstörning, en grå skatteväxling av moderat modell. Moderaternas enda miljöförbättrande budgetförslag är en skatt på torvbränsle, vilket ska ge 1 600 Mkr. Nettoeffekten är därmed en minskning med 9 250 000 000 Mkr. Sveriges möjlighet att skapa företag och utveckla spetskompetens inom framtidsbranschen miljöteknik ersätts vidare av tillfälliga byggarbeten vid motorleder. Mer konkret innebär det: Nej till trängselskatter, mer vägar för 1-3 miljarder om året, mest i Stockholmsområdet och sänkt bensin- och dieselskatt vilket ger mer trafik i hela landet. Sänkta anslag till Banverket och järnvägsstyrelsen fördyrar resor och frakt - vi får sannolikt färre tåg och mer biltrafik, mer utsläpp och fler olyckor. Moderaternas budgetförslag innebär ett stort steg bort från vägen mot hållbar utveckling. Fortsatt rödgrönt styre är ett bättre alternativ för miljön.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga