Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 16. december 2005
Åsa Domeij, riksdagsledamot (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)

Utskriftvänlig
Inte längre bara bensin på macken
Om svenska bönder satsar på nya grödor för energibruk har de en stor chans att komma före omvärlden. Det blir en ny chans för oss som vill att hela Sverige ska leva, skriver Åsa Domeij och Karin Svensson Smith.
För första gången på länge ser vi nu ett stort tekniskt språng som påverkar många människor, miljöbilarna blir en verklighet för många runt om i landet. I dag är var tionde bil som säljs en miljöbil. Detta är ingen utveckling som uppstår ur tomma intet utan resultatet av en aktiv politik från oss i miljöpartiet.
Ett stort problem för miljöbilarna har varit bristen på möjligheter att tanka moderna bränslen. På bensinmackarna runt om i landet har det nästan bara erbjudits bensin och diesel, något som gjort det svårt att äga en miljöbil, inte minst om man bor utanför storstadsområdena.

För att komma tillrätta med situationen har miljöpartiet sett till att det blir en lag som tvingar alla större mackar att erbjuda sina kunder en tank med moderna drivmedel. Det kan handla om biogas, etanol eller andra miljöbränslen. Lagen börjar gälla från och med 1 april nästa år.
Tidigare har just bristen på tankmöjligheter varit ett motiv för bakåtsträvare att motarbeta teknikutvecklingen. Ett av problemen har varit att mackägarna inte velat investera i pumpar som alldeles för få använder. Samtidigt har privatpersoner inte sett någon anledning till att investera i en miljöbil eftersom det varit så dålig tillgång på pumpar. Ett klassiskt moment 22 som vi var tvungna att bryta för att få ett teknikskifte.

Eftersom det redan funnits ett uppbyggt system för distribution av fossila bränslen så har de haft ett försprång framför nya bränslen. Det är för att bygga bort detta försprång som vi vill att nya bränslen ska erbjudas. Först då kan vi prata om en marknadsekonomi på lika villkor i bränslesektorn.
Nu är det emellertid inte bara förbättrade möjligheter att tanka som ligger bakom den boom av miljöbilar som vi ser nu. För att få ett teknikskifte har vi förhandlat fram en rad olika morötter till miljöbilismen såsom

sänkt förmånsvärde fram till 2013

35 procent av alla bilar i statlig upphandling ska vara miljöbilar

ingen skatt på biodrivmedel

trängselavgifterna i Stockholm omfattar inte miljöbilar

skatt på sopförbränning som gynnar produktion av biogas

I många kommuner är det även gratis att parkera miljöbilar. Men givetvis måste vi gå vidare med fler åtgärder. En pusselbit som saknas är att förändra beskattningen av förmånsbilar så att de som har bränslesnåla fordon får betala lägre förmånsskatt. Vi skulle också, inom ramen för den gröna skatteväxlingen, vilja ha en särskilt registreringsskatt på extremt bränsletörstiga bilar.

En positiv följd av att efterfrågan på miljöbränslen ökar är att det ger nya arbetstillfällen, särskilt i glesbygd. Det kan framförallt handla om framställning av etanol, men även andra bränslen som svartlutsförgasning och biogas.
Svenska bönder har länge klagat över sviktande lönsamhet och tunga skattebördor. Nu har de en stor chans att komma före omvärlden och satsa på nya grödor som kan användas för att framställa framtidens bränslen. LRF gick nyligen ut med en prognos om att kunna få fram 35 000 nya jobb i jordbrukssektorn. Den stora fördelen är att dessa jobb framför allt kommer skapas i där det är ont om andra nya arbetstillfällen. Det blir en ny chans för alla oss som vill att hela Sverige ska leva.

Det finns emellertid ett problem för både företagen som arbetar med nya bränslen och oss som vill göra något åt klimathoten. Om det blir en borgerlig regering efter nästa val så kommer de att avskaffa i stort sett alla morötter som finns för teknikomställningen. I stället vill de gynna gårdagens bränslen och köra vidare i full fart, rakt in i klimatförändringarnas bistra värld. För att få råd med försämringar i välfärden vill moderaterna ta bort i stort sett alla de miljöåtgärder vi fått igenom den senaste mandatperioden.

Detta gör valet enkelt väljarna. Antingen fortsätter vi satsningen på moderna miljöbränslen och ett solidariskt samhälle. Eller så låter vi bakåtsträvandet ta över med ett fortsatt beroende av fossila bränslen som alla vet kommer att bli dyrare. För oss är valet enkelt.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga