Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. januar 2006
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (mp).
Dan Gahnström, Politisk sekreterare i fackligpolitiska frågor (mp).

Utskriftvänlig
Vänstern måste välja nya vägar
Vänsterpartiets kongress genomförs nu till veckoslutet i Göteborg. Men trots att vi lämnat vänsterpartiet hoppas vi att kongressen kommer att fatta beslut som innebär att man hanterar den politiska verkligheten på ett ansvarsfullt sätt.
Vänsterpartiets kongress genomförs nu till veckoslutet i Göteborg. Men trots att vi lämnat vänsterpartiet hoppas vi att kongressen kommer att fatta beslut som innebär att man hanterar den politiska verkligheten på ett ansvarsfullt sätt.
Vi är numera engagerade i miljöpartiet. Steget var både kort och långt. Kort därför att miljöpartiets politik känns rätt för oss. Långt därför att det är svårt att bryta med ett parti som vi länge tillhört och för att det bland medlemmarna finns många kloka, ansvarsfulla människor.

I miljöpartiet har vi hittat en rörelse som är öppen, bred och bejakar nytänkande. Det finns ett nyfiket och välkomnande klimat som är spännande och utvecklande. Man blir snabbt en i gruppen.
Man byter inte parti hur som helst. För oss har det handlat om en lång process som vi gått igenom tillsammans med många av de goda krafter som fortfarande finns kvar inom v. Men det som är mest spännande är att mp är inne i en förändringsperiod, både på lokal nivå och centralt. Med öppet sinnelag tar man seriöst och nyfiket till sig våra erfarenheter och idéer.
Det är inte bara ett tillfälligt politiskt utspel att mp breddar sig, tvärtom, det är starten på ett seriöst arbete med inriktning på politiska frågor som tidigare inte haft så hög prioritet. Exempelvis så har vi precis startat upp ett grönt nätverk för fackliga frågor.
På några platser pågår ett intensivt arbete för att öppna upp mp. I Skaraborg välkomnas medlemmar i Vägval vänster att kandidera på vallistorna.

I Uddevalla ser vi ett omfattande samarbete mellan mp, v, personer som lämnat v och s och andra med en röd-grön inriktning. Och mer är på gång.
I valet 2006 hotas landet av en borgerlig valseger. Det nuvarande regeringsunderlaget, s, v och mp, har enligt vår mening huvudansvaret för att förhindra att moderatledaren tar över regeringsansvaret. Då måste också mycket av partipolitiskt tänkande läggas åt sidan.
Det kommer att krävas politisk fingertoppskänsla för att inte driva bort krafter som rimligen tillhör det röd-gröna laget.
Fast då kanske det också krävs att ytterligare någon färgskala får plats. En äkta regnbågsallians tror vi är det som krävs för att den blå-grå borgerliga alliansen kan pressas tillbaka.

Vi tror att framtidens politik behöver fler pragmatiska mötesplatser och samarbeten. I motsats till vad många menar tror vi att partierna kommer att fortsätta spela en viktig roll i den demokratiska debatten. Däremot måste partier våga ompröva gamla sanningar och vara öppna för nya tankar.
Demokratin är den stora förloraren om fler lämnar politiken och i stället väljer passivitet. Vi har funnit vår plats i miljöpartiet det finns plats för fler.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga