Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. februar 2006
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Åsa Domeij, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Klimatförändringarna hotar Ystads kust
Klimateffekterna på Sverige riskerar att kosta oss alla stora summor. Runt om i landet riskerar stora landområden att läggas under vatten när klimatet förändras. Även ras och jordskred ökar när regnmängderna ökar. Ystad hör till ett av de områden i landet som riskerar att påverkas. Det skriver Karin Svensson Smith och Åsa Domeij, riksdagsledamöter för miljöpartiet.
I en rapport som kom alldeles nyligen från Statens Geotekniska Institut (SIG) så pekas vissa områden i Sverige ut som extra känslig för högre vattennivåer. Ett sådant är kusten utanför Ystad. Detta beror på att stranden är extra känslig för erosion, något som redan nu kostar Ystads kommun stora summor.

Detta stärker vårt argument om att strandskyddet ska vara starkt snarare än urholkas som det nu föreslås på flera håll.

Samhället måste lära sig att förebygga klimatförändringar och även kunna hantera konsekvenserna. Som det är nu så blir alla förvånade när katastrofen redan är ett faktum. Efter den senaste tidens rapporter så kan ingen längre säga att de aldrig var förvarnade, frågan blir istället vad vi gör för att förebygga skadorna.

Nu är det inte bara ökade vattenmängder som är ett problem. Minst lika stora problem vållas av att naturkatastrofer ökar i både antal och omfattning. Det senaste exemplet var stormen Gudrun där effekterna kostade både samhället och enskilda flera hundra miljoner.

För att samhället inte ska stå handlingsförlamat när sådant här händer krävs det av oss politiker att vi rustar oss för en ny verklighet. Några av de saker vi i Miljöpartiet vill ta upp är;

- Vi måste planera byggandet av hus efter framtidens verklighet, inte bara dagens. När vattennivåerna stiger och regnet ökar ställer detta krav på placeringen av hus nära vatten.

Idag ligger ca 30 procent av alla fritidshus nära vatten, hus som riskerar att dränkas om vi inte gör något. Detta är ett viktigt argument för att stärka strandskyddet eftersom naturen då lättare själv kan anpassa sig efter nya villkor.

- När mängden regn öka måste vi se till att systemen för avrinning klarar av att ta emot dessa vattenmängder.

- Placeringen av infrastruktur, exempelvis byggandet av nya järnvägar och kollektivtrafik behöver anpassas så att det placeras på ställen där marken klarar av belastningen.

- När vattenmängderna ökar kommer också antalet jordskred och ras öka. Vi måste kunna identifiera dessa områden och se hur detta kan påverka bebyggelse och anläggningar.

Vi i Miljöpartiet vill att kommunerna i Skåne tar fasta på de nya hoten och skaffar sig handlingsplaner för att identifiera riskerna just här. Det kan handla om att analysera översvämningsrisken i sina vattendrag eller hur ökade regnmängder påverkar stabiliteten i jorden. Sedan kan man formulera ett åtgärdsprogram som alla får arbeta vidare med.

Vi i Miljöpartiet länge krävt att det ska avsättas pengar i en så kallad Klimatfond som kan sättas in för att ta hand om samhällets kostnader på grund av klimatrelaterade katastrofer.

Nu räcker det emellertid inte att bara förbereda sig på själva katastrofen, vi måste samtidigt se till att klimatet inte fortsätter att förändras. Det viktigaste vi kan göra är att avveckla vårt beroende av fossila bränslen och istället gå över till en politik som utvecklar alternativ. Om vi satsar på att minska transporternas bidrag till växthuseffekten så kan vi skapa nya jobb samtidigt som vi blir ett föredöme för omvärlden.

Det är dags att stirra sanningen i vitögat och våga ta ställning. Om vi inte gör något nu tvingar vi på kommande generationer ännu högre kostnader.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga