Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. februar 2006
Claes Roxbergh, Ordförande (mp), riksdagens trafikutskott
Karin Svensson Smith, Ledamot (mp), riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Stoppa den förödande ökningen av flyget
Flygskatten ifrågasätts i två inlägg i DS nr 1/06 med hänvisning till att turismen och kommunernas konkurrenskraft kommer att skadas. Miljöpartiet replikerar.
Miljö. Flygets utveckling går inte ihop med de klimatmål som måste uppnås. Det finns helt enkelt inte utrymme för ökad klimatpåverkan, hur "bra" det än vore för den kortsiktiga ekonomiska utvecklingen. Det är en ohållbar utveckling som politiker måste få en broms på. Det är därför flygskatter införs. I Europa har fem länder hittills infört flygskatt och nyligen röstade även det franska parlamentet igenom en passagerarskatt. FNs generalsekreterare Kofi Annan välkomnade beslutet och uppmanade andra länder att följa efter. Att Danmark står i begrepp att fasa ut sin flygskatt är närmast ett kuriosum som bör tillskrivas den danska regeringens populism.

HTF nämner att flygbolag i stället vill ingå i handeln med utsläppsrätter. Det är en mycket osäker lösning eftersom övrig industri inte vill ha med flyget. Dessutom ligger det långt fram i tiden. Inte heller effektivisering av flygplanen, som nämns, är i sig en lösning eftersom varje effektiviseringsvinst snabbt äts upp av trafikökningen.

Den svenska skatten är ett första steg mot en effektiv miljöbeskattning av flyget. I nästa steg bör skatten omvandlas för att ge ökat incitament till flygplan med lägre utsläpp. I ett sista steg kan även handel med utsläppsrätter finnas med.

Skatten ger dock redan i sin nuvarande form viktiga miljöförbättringar. Över två procent av flygresorna beräknas flytta över till andra trafikslag. Varje resa som genomförs på andra sätt än med flyg innebär en miljövinst. Enligt Statens institut för kommunikationsanalys (Sika) kommer utsläppen av koldioxid därmed att minska med mellan 1 och 2,5 procent per år.

Det behövs. Flyget är i dag det transportmedel som ökar mest, främst på grund av lågprisflyget. Enligt Eurostat ökade flyget med nästan 10 procent under 2004. Sikas prognos för Sverige är en ökning med 13 procent till 2010 - förutsatt att lågprisflyget inte expanderar mer. Låga priser lockar till nya resor, huvudsakligen weekend- och shoppingresor för välbeställda.

En viktig faktor i lågprisflygets ekvation är att det hittills har varit helt befriat från skatter av alla slag, förutom 6 procents moms på inrikesresor. Till skillnad från alla markbundna transportslag betalar flyget inga som helst miljöskatter eller koldioxidskatter.

Detta trots att flyget är det klart mest klimatstörande färdmedlet per personkilometer.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga