Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 28. februar 2006
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot
Per Bolund (mp), Ledamot i Stockholms stads trafiknämnd

Utskriftvänlig
M och fp vill låta barnen betala för motorvägarna
Moderaternas och folkpartiets lösning för att finansiera nya motorvägar runt Stockholm innebär att våra barn får en gigantisk skuld att betala. Det skriver miljöpartisterna Karin Svensson Smith och Per Bolund.
Moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna har under en lång tid har varit överens om att prioritera en ringled och förbifart, istället för att bygga ut kollektivtrafiken. Problemet har varit att projekten är så vansinnigt dyra att det inte går att få loss pengar. Enbart Förbifart Stockholm och resterande delar av ringleden beräknas kosta drygt 40 miljarder kronor, det vill säga dubbelt så mycket som Öresundsbron. Då är ändå inte 8-miljardersprojektet Södra länken, 3-miljardersprojektet Norrortsleden eller Södertörnsleden inräknade.

Nu lanserar m och fp sin så kallade lösning på finansieringsproblemet. Istället för att dra ner på ambitionerna eller åtminstone låta bilisterna själva stå för kostnaderna, planerar man att ta gigantiska lån av privata byggföretag och skjuta upp återbetalandet av skulden så att det mesta kommer att betalas av dem som idag är barn eller ungdomar. ?Lösningen? kallas PPP (Public private partnership) eller OPS (Offentligt privat samarbete).

Låt oss vara väldigt tydliga. PPP är inte en finansieringslösning. Det är ett sätt att låna pengar, på samma sätt som när man köper ett kylskåp på avbetalning. När företrädare för m och fp säger sig ha hittat ett sätt att finansiera en jättelik motorvägssatsning i Stockholm, ger man uttryck för lika djuplodande ekonomiska kunskaper som 5-åringen som inte förstår varför hans mamma inte har råd att köpa leksakerna han pekar på * ?Det är ju bara att hämta mer pengar i automaten?.

Återbetalningstiden för de jättelån som m och fp nu förespråkar sträcker sig minst 40 år framåt i tiden. Det betyder att dagens 1-åringar kommer att få ägna sina 15-20 första år i arbetslivet till att betala tillbaka moderaternas och folkpartiets lån. Utöver att man lämnar över en stor miljöskuld till alla barn riskerar alla nyfödda också en framtida skattehöjning. Då infrastrukturbudgeten är uppbokad för att betala av vägarna tvingas framtida generationer som vill satsa på en utbyggd kollektivtrafik att höja skatten för att få loss pengar.

Förutom att PPP-systemet är djupt orättvist mot kommande generationer bidrar det också till att upphäva konkurrensen inom byggmarknaden. Det är ingen slump att Skanska är det byggföretag som ivrigast bedriver lobbyingarbete för att PPP ska bli vanligare, få andra byggföretag klarar att lägga ut så mycket pengar som det handlar om. Det företag som erbjuder sig att lägga ut pengarna för att bygga vägarna tar också hem byggkontraktet. Mindre företag, som kanske kan utföra arbetet billigare eller bättre har inte en chans.

M och fp är numera i princip helt isolerade i tron att Stockholms trängselproblem kan lösas genom att kraftigt bygga ut vägnätet. En ny rapport från Stockholms Trafikkontor visar att öppnandet av Södra länken efter ett år har gett en nettoökning av biltrafiken till och från Nacka/Värmdö med 15 procent, eller 13.000 fordonspassager per dygn. Det har gett nya trängselproblem på nya platser.

I höst är det dags att bestämma sig för Stockholms framtid. Ska vi satsa på moderna och samhällsekonomiskt lönsamma trängselavgifter som ger pengar till kollektivtrafiken och bevisligen klarar att minimera köer och minska restiderna? Eller ska vi ta ett gigantiskt lån hos ett privat byggföretag för att bygga motorvägar som ökar biltrafiken och sedan testamentera skulden till våra barn och barnbarn?

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga