Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. april 2006
Claes Roxbergh, Ordförande (mp), riksdagens trafikutskott
Karin Svensson Smith, Ledamot (mp), riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Varför bidra till snedvriden konkurrens?
Regional utveckling måste utgå från det som är ekologiskt hållbart, fortsätter mp flygskattedebatten.
Dela TILLVÄXT. Om klimatpåverkan från svenskars flygresande skulle värderas enligt dagens koldioxidskatt på 91 öre per kilo koldioxid skulle skatten för flyget bli cirka 7 miljarder kronor årligen. Eftersom varken denna skatt eller energiskatt tas ut av flyget subventioneras det med mångmiljardbelopp varje år.

Medan bensin kostar elva kronor litern kostar flygfotogen bara fyra, vilket snedvrider konkurrensen kraftigt inom trafiksektorn. Det är obegripligt att två tunga kommun- respektive landstingsföreträdare, Ilmar Reepalu och Lars Isaksson, vill upprätthålla ett sådant system (nr 8 och 10).

Gissningsvis är de främst ute efter är att värna Sturups planerade expansion. Flygbussar, billiga taxiresor, rabatter på broavgiften och gratis parkering väntas locka en miljon danskar per år. Det är orimligt att med hjälp av subventioner genomföra en prisdumpning på flyget i Öresundsregionen för att locka danskar att flyga mer. Den regionala utvecklingen måste utgå från det som är ekologiskt hållbart. Flyget är det mest klimatstörande transportmedlet per passagerarkilometer.

Skånepolitikern Percy Nessling (fp) argumenterar (nr 11) mot flygskatten för att värna fattigas möjlighet att exempelvis flyga och hälsa på barnbarn. Men inrikesflyget står bara för 10 procent av svenskarnas flygresor och differentieringen som föreslås ger störst påslag för utomeuropeiska resor.

Nessling är mot de skatteintäkter en flygskatt skulle ge men för de extremt ökade utgifter som byggandet av snabbtågslinjen Europabanan skulle medföra. Skulle detta vara alliansens politik visar det att man inte tar ansvar vare sig för miljön eller ekonomin i Sverige.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga