Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. april 2006
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Med utbyggd spårkapacitet kan Burlöv återta mark från bilarna
Karin Svensson Smith i debatt om tågkapacitet och tågtunnel mellan Malmö och Lund.
I den diskussion som förekommit på omkretsens debattsida har spår i ytläge mellan Malmö och Lund framställts som en ?mörkgrön? ståndpunkt. En kontroll via riksdagens hemsida visar att så inte är fallet. I den förra motionsomgången som berörde trafik fanns förvisso en folkpartimotion om en tågtunnel i Åkarp. Men denna motion har sannolikt skrivits enbart för hemmapubliken eftersom ingen riksdagsledamot yrkade bifall till den. Inte heller i någon av alla de trafikdebatter jag deltagit i under de snart åtta år som riksdagsledamot har någon från den borgerliga sidan lyft frågan. Ett eventuellt regeringsskifte kommer sannolikt enbart att resultera i mindre anslag att använda till spår och tågtunnlar.

I veckan noterades att priset på råolja stigit till 69 dollar fatet och att det är dags att fundera på eventuella omprioriteringar i de svenska infrastukturinvesteringsplanerna. 22 av kommunerna längs södra stambanan är sedan några år samlade i ett nätverk som verkar för att öka kapaciteten längs spåret och att minska restiden Malmö ? Stockholm till 3 timmar. Burlövs kommun lär vara en av de 22. En titt på nätverkets hemsida www.stambanan.com visar dock inga tunnlar längs spåren mellan Malmö och Stockholm i de upprustningsförslag nätverket arbetar för. Detta är lättförståeligt efter sådana inte kan bli något annat än gökungar som tränger ut eller kraftigt försenar de investeringar som gagnar tågresenärer och godstransportörer.

Den sistnämnda ambitionen borde intressera Burlövs kommun med tanke på den stora vägtrafikvolym som går genom kommunen. Att ta tag i de buller-, olycks-, klimat och luftföroreningsproblem vägtrafiken ger upphov till är en ambition som bl a regeringens alldeles färska transportpolitiska proposition pekar ut. Cirka 1,2 miljoner människor i Sverige lever med vägtrafikbuller som överstiger de uppsatta normerna. Utbyggnad av spårkapaciteten - givetvis med användning av modern bullerdämpningsteknik - kan situationen lindras för åtskilliga av de idag bullerdrabbade. Är vi tillräckligt effektiva i att överföra vägtrafikvolymer till spår torde Burlövs kommun dessutom kunna återta ansenliga delar att den markyta som bilarna idag lägger beslag på.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga