Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. april 2006
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot Miljöpartiet de Gröna
Carsten Wulf Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Flyget ger skattenedsättning
Karin Svensson Smith och Carsten Wulf ger replik på Bengt Widows debattartikel om flygskatten.
Bengt Widovs argumentation mot flygskatten blir allt mer krystad och har förfallit till en nivå där han gör affär av att miljöpartister ibland tar flyget. Visst gör vi det när det inte finns något alternativ. Men vi håller nere våra flygresor och använder andra färdmedel när vi kan. Och det är precis det som är meningen med flygskatten, att få folk att välja alternativ när de finns. Visst finns det affärsmän - som Widov säger - som inte har tid att ta tåg, men de har nog utan vidare råd att betala de 98 kronor det handlar om. Låginkomsttagare kommer dock troligen att tjäna på skatten - för dem innebär införandet av flygskatten en skattenedsättning med 500 kronor per år eftersom grundavdraget höjs med motsvarande belopp. Widov ifrågasätter vetenskapliga och allmänt accepterade fakta om klimateffekten. För tydlighetens skull är det ändå befogat att svara: flygets klimatpåverkan är minst dubbelt så stor som den effekt som orsakas av koldioxidutsläpp. Troligen är den betydligt större än så, kanske upp till fem gånger, till följd av bland annat molnbildning vid hög flyghöjd, men därom råder alltsämt viss osäkerhet. Eftersom det vore fel att bygga påståenden på lös grund anser miljöpartiet att man fortfarande måste ligga i det lägre spannet när flygets klimatpåverkan räknas ut eller diskuteras.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga