Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. maj 2006
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet, (mp)
Anders Böcker, regionansvarig för Svenska Taxiförbundet i Region Syd
Tommy Jönsson, Transportarbetarförbundet avd 12
Cay Kallin, åklagare, Ekobrottsmyndigheten
Thomas Winskog, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Utskriftvänlig
Seriösa företag måste få chans att överleva
Karin Svensson Smith och företrädare för taxinäringen skriver i Sydsvenska Dagbladet om fusket inom taxinäringen. Fusket i taxibranschen uppgår till miljardbelopp. Brottsligheten riskerar att slå ut seriösa taxiföretagare eftersom konkurrensen inte sker på lika villkor.
Idag präglas taxinäringen av ekonomisk brottslighet som innebär att vissa taxiföretagare undanhåller intäkter för att slippa betala skatt. Fusket i taxibranschen uppgår till miljardbelopp. Brottsligheten riskerar att slå ut seriösa taxiföretagare eftersom konkurrensen inte sker på lika villkor. En sådan utveckling skulle vara förödande, inte minst för svaga grupper i samhället. Det handlar bland annat om äldre och människor med funktionshinder. I Malmötrakten finns för närvarande 850 registrerade taxibilar. Detta motsvarar inte marknadens efterfrågan. Skatteverket och polisen påstår att endast cirka 20 procent körs in i taxametern och att resterande 80 procent är svart. När polisen har stoppat taxibilar finns det exempel på åkare som kört in 45 kronor på en dag eller att fastpriserna inte har registrerats i taxametern. Sanktionerna mot ekonomisk brottslighet inom taxinäringen är svaga. Den utbredda ekonomiska brottsligheten resulterar i att hederliga taxiföretagare har svårt att försörja sig. Taxinäringen har sedan 1997 varit föremål för flera olika utredningar. Remissinstanserna har varit positiva till utredningarnas förslag på åtgärder. Nu väntar många på att regeringen ska agera för att komma åt brottsligheten. Hur stora belopp ska undanhållas statskassan innan statsmakterna vidtar åtgärder för att stävja fusket? De mest angelägna åtgärderna för att åstadkomma konkurrens på lika villkor i taxinäringen, vilket också den senaste utredningen har föreslagit, är att tömning av taxameter ska ske i en av tillsynsmyndigheten fastställd tömningscentral samt att tillsynsmyndigheterna tar fram en handlingsplan för att komma tillrätta med fusket i branschen. Polisen borde få rätt att beslagta rapporter från taxametern. Detta har riksåklagaren likställt med husrannsakan, vilket polisen inte får göra på egen hand. Berörda myndigheter måste tilldelas erforderliga resurser för att kontrollfunktionen ska fungera och för att de seriösa taxiföretagarna ska ha en chans att överleva. Det ska inte behöva ta länsstyrelsen två år att återkalla trafiktillstånd efter det att en näringsidkare blivit dömd för ett allvarligt brott.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga