Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 12. maj 2006
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet, Miljöpartiet de Gröna
Stefaan De Maecker, 1:a namn på miljöpartiets, kommunfullmäktigelista

Utskriftvänlig
Det finns olika sätt att ta miljöansvar
Miljöpartiet har i en riksdagsmotion förordat att Vägverket får ta över ansvaret för färjetrafiken. Vi anser att färjetrafiken ska ses som en infrastruktur som staten ska ta ansvar för på samma sätt som vägar och järnvägar.
Nils Nordenbrink och andra representanter för näringslivet på Gotland har krävt att alternativet med att staten tar över färjorna övervägs inför Rikstrafikens nya anbudsunderlag för Gotlandstrafiken.
Miljöpartiet instämmer i detta krav och har i en riksdagsmotion förordat att Vägverket får ta över ansvaret för färjetrafiken. Vi anser att färjetrafiken ska ses som en infrastruktur som staten ska ta ansvar för på samma sätt som vägar och järnvägar. I dag utgör stödet till Gotlandstrafiken cirka en tredjedel av Rikstrafikens lilla budget och konkurrerar med underskottstäckningen för kollektivtrafiken på landbacken.

För gotlänningarna är det av yttersta vikt att kunna transportera sig samt gods till och från ön. Miljöpartiet anser att det ska vara långsiktiga villkor som medborgare och näringsliv med tillit kan förhålla sig till. Även de som väljer att påbörja en utbildning på Högskolan behöver veta att de har tillgång till färjetrafik med överkomliga taxor. Med ständigt ökade bunkerpriser på råolja är de nu fördelaktiga priserna på flyg till och från Gotland en tillfällighet.

Vid sidan av rimlig turtäthet för de som reser och det gods som transporteras är det också viktigt att tillgodose kraven på bästa tänkbara säkerhet ombord. Personalen på båtarna måste kunna jobba med en rimlig arbetsbelastning och ha kapacitet för att klara en nödsituation. Att kollektivavtal ska ingå i Rikstrafikens anbudsunderlag är så självklart att det egentligen inte borde behöva nämnas.

En ambition som har högsta prioritet är att minska landets oljeberoende och den klimatpåverkan den medför. Det är ett faktum att oljan blir dyrare och att den ökade kostnaden kommer att synas på båtbiljetten. Viktigt är att hålla öppet för en omställning av bränsleförbrukningen under den kommande avtalstiden för att minska den totala oljeförbrukningen. Det finns olika sätt att ta miljöansvar och det övergripande arbetet för ett minskat oljeberoende måste innehålla en hel arsenal av åtgärder. Sannolikt bör taxorna differentieras mer mellan billösa respektive bilburna passagerare.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga