Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. maj 2006
Peter Eriksson (mp), språkrör
Karin Svensson Smith (mp), ledamot i riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Peter Eriksson svarar åkeriföretagen
I ett svar till Svensk Åkeritidning/Sveriges Åkeriföretag frågar sig de båda miljöpartisterna Peter Eriksson och Karin Svensson Smith vilket syfte det tjänar att gräva sådana skyttegravar som Åkeriföretagen nu gör. De har noterat att ett par åkeriägare har intervjuats och "tillåtits säga att miljöpartiet har som mål att förinta svensk åkerinäring".
I en artikel på Sveriges Åkeriföretags hemsida går åkeriföretagen till angrepp mot miljöpartiet. Anledningen är att Sveriges Radio Ekot den 11 maj rapporterade att energieffektiviteten i godstransporter på väg har försämrats kraftigt de senaste åren. Ekots uppgifter kom från en rapport om transportsektorns effektivitet som miljöpartiet har tagit fram.

Rapporten baseras helt på officiell statistik från svenska myndigheter och är alltså inte någon partipolitisk tolkning; det är ett faktum att godstransporter på väg har blivit mindre energieffektiva sedan år 2000. Vilka faktorer som ligger bakom försämringen är idag omöjligt att bestämt säga eftersom statistik på detaljnivå saknas.

I Åkeriföretagens artikel utmålas detta faktum som ett miljöpartistiskt angrepp på åkeriföretagen. Ett par åkeriägare intervjuas och tillåts säga att miljöpartiet har som mål att förinta den svenska åkerinäringen. En av dem säger till och med att rapportens resultat "är helt fel", att effektiviteten tvärtom ökar.

Man kan fråga sig vilket syfte det tjänar att gräva sådana skyttegravar som Åkeriföretagen nu gör. Fakta talar sitt tydliga språk och det vore bättre med en konstruktiv diskussion än att gå in i en defensiv position och bedriva huvudlös polemik.

Landets åkerier bedriver ett aktivt arbete för att effektivisera transporterna, men av någon anledning räcker detta inte för att öka effektiviteten i hela systemet. Vem som har ansvaret för försämringen vet ingen idag eftersom underlag saknas, men godstransporter på väg sker inte bara genom åkeriföretagen och det är inte heller åkerierna som bestämmer vilka villkor som gäller.

De faktorer som har gjort att energieffektiviteten försämras behöver diskuteras på ett konstruktivt sätt. Miljöpartiet hoppas att Åkeriföretagen kan vara en del av denna diskussion istället för att gräva ned huvudet i sanden och förneka fakta.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga