Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 28. maj 2006
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Lise Nordin, riksdagskandidat (mp)

Utskriftvänlig
Mp fortsätter stödja järnväg framför motorväg
I sin debattartikel 23 maj vill Christian Sildenstedt och Stefan Gustavsson att miljöpartiet ska agera för utbyggnad av motorvägar för att få ett bra företagsklimat. Miljöpartiet har engagerat sig hårt för att underhållet av våra vägar ska förbättras.
I sin debattartikel 23 maj vill Christian Sildenstedt och Stefan Gustavsson att miljöpartiet ska agera för utbyggnad av motorvägar för att få ett bra företagsklimat. Miljöpartiet har engagerat sig hårt för att underhållet av våra vägar ska förbättras. Framför allt mindre vägar utanför storstadsområdena har ofta mycket låg standard och behöver förbättrat underhåll. Däremot anser vi inte att den bästa lösningen varken för Sverige eller för landets näringsliv på längre sikt är att expandera motorvägsnätet ytterligare. Sverige har redan ett mycket väl utbyggt system av motorvägar och motortrafikleder och det är tveksamt om våra skattepengar gör mest nytta om de investeras på detta sätt. Istället behöver investeringarna slussas till järnvägssystemet som under många år dragits med stora problem på grund av bristande resurser. Det är tråkigt att dessa företrädare för industrin inte förmår lyfta ögonen högre och se vad som är bra för både företag och ekonomi i det långa loppet. Sveriges vägsystem och våra lastbilstransporter är dimensionerade i en tid då man räknade med ett evigt flöde av olja till ett pris på drygt 20 dollar/fatet. Man saknade också insikt om den svåra klimatproblematik vi nu står inför, med stora risker för väderkatastrofer och instabilt klimat. Nu när vi vet att priset för både klimat och olja är oerhört högt, måste vi ändra prioriteringar, inte minst för att få till en långsiktigt bra ekonomisk utveckling. Vi skulle önska att sjuhäradsregionen och Västsvenska industri- och handelskammaren ville gå före i denna omställning istället för att motarbeta den.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga