Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 9. juni 2006
Jan Olof Dahlin (mp) landstingsstyrelsen
Karin Svensson Smith (mp) riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Stärk våra kommunikationer
Tack vare bl a mp har Rikstrafikens restriktioner när det gäller arbets- och studiepedling samt länsgränser upphört.
I det expansiva skede Jämtlands län befinner sig i är goda kommunikationer en viktig länk som ytterliggare kan förstärka en positiv utveckling. Detta är något miljöpartiet prioriterar i det politiska arbetet i riksdag, landsting och kommun. Nu när länet har universitet, utlokalisering av flera statliga myndigheter och verk, ökad småföretagsamhet och många byggprojekt av såväl bostäder som kommersiella lokaler är det rätt tid att också utveckla kommunikationerna.

Viktigt är att trafiken sker med minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt med hög funktionalitet. Som ett led i detta är följande satsningar prioriterade:

- Snabbtåg Östersund-Stockholm över Ljusdal
- Pendelmöjligheter med daglig tågtrafik Trondheim-Östersund-Sundsvall.
- Att fortsatt arbeta för elektrifiering även på norska sidan för att slippa dieseldrivna tåg.
- Utveckling av godstransport med järnväg
- En omlastningsterminal för järnväg i Östersund för godstransport via såväl stambanan som inlandsbanan.
- Satsningar på alternativa drivmedel för bussar inom Länstrafiken.
- Slå vakt om goda resmöjligheter även från de delar av landet som har ett litet befolkningsunderlag och därmed är omöjliga att intäktsfinansiera.
- Biljettpriserna måste hållas på en låg nivå så att folk har råd samtidigt som det är betydligt mer ekonomiskt än att ta bilen.
- Reseavdrag i deklarationer baserat på avstånd mellan arbete och bostad istället för färdmedel gör det ytterligare mer ekonomiskt att lämna bilen hemma. Så är det i Norge och Finland.

Det nyligen tagna transportpolitiska beslutet i riksdagen innebär att samhället ska sluta subventionera flyg där snabbtågstrafik är ett tillgängligt alternativ. Men att resa med flyg är ofrånkomligt i vissa lägen. Ett effektivare stöd till miljömedvetna företag och myndigheter använder sig av utvecklad IT-kommunikation som mötesplats vid olika tillfällen. Det kan vara såväl videokonferenser, skypemöten som vanliga telefonmöten. Ibland behöver man dock träffas fysiskt och med begränsade restidsmöjligheter.

För att möta framtiden är satsningar på kollektivtrafik viktiga för alla Norrlandslän. Tågtrafiken skall utvecklas och busstrafiken inom och över länsgränser skall garanteras av statliga medel via Rikstrafiken. Den tidigare obegripliga restriktionen för stöd till kollektiv arbets- och studiependling har till följd av miljöpartiets inflytande tagits bort. Även olönsamma långa busslinjer i glest bebodda trakter skall garanteras, men anslagen till desamma är beroende av hur det går i höstens riksdagsval. Att kunna åka kollektivt till en rimlig kostnad är en grundläggande samhällsfunktion som alla skall kunna nyttja. Miljöpartiets medverkan i politiken är en förutsättning för att den nödvändiga klimatomställningen ska ske på riktigt och inte bara stanna vid vackra ord.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga