Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. juni 2006
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Klimatsmockan i den inkonsekventa regeringsförklaringen
Regeringen och vänsterpartiet har enats om en skatteändring som bäddar för stor ökning av fossilgas i Sverige, skriver miljöpartisten Karin Svensson Smith i detta inlägg.
Inför regeringsförklaringen enades socialdemokraterna och vänsterpartiet om en skatteändring som bäddar för stor ökning av fossilgas i Sverige. Detta går inte ihop med det nya målet om att bryta beroendet av fossila bränslen.

Regeringsförklaringen i veckan innehöll en riktig smocka mot miljön. Göran Persson meddelade att koldioxidskatten skulle avskaffas för den delen av näringslivet som ingår i EU:s system med handel med utsläppsrätter. Detta är ett krav som drivits av näringslivet och vänsterpartiet, ett krav som miljöpartiet motsatt sig, men som de röda partierna nu enats om när inte miljöpartiet var med.

Konsekvensen blir att en storskalig introduktion av gas underlättas. Det ingår i ett mönster, där regeringen med benäget stöd av vänstern (och tyst medgivande från deras klimatsamarbetspartner centern) i praktiken för en politik i strid med klimatmålet.

Strax efter midsommar gav regeringen klartecken för ett gaseldat kraftvärmeverk i Malmö. Byggs det ökar Sveriges koldioxidutsläpp med över 1 procent. Gasverket i Malmö är en viktig del av underlaget för utbyggnaden av den nya gasledningen från Tyskland som regeringen tidigare gett klartecken för. Vilket i sin tur hänger ihop med den gasledning som planeras för mellansverige.

En stor utbyggnad av fossilgasen står nu i startgroparna. Energimyndigheten och Naturvårdsverket räknar i sina prognoser med att gasen ska femdubblas till 2020. Den kommer då att släppa ut ungefär hälften så mycket koldioxid som hela transportsektorn gjorde 2002. Kommer gasen måste alla andra sektorer bära en desto större del av bördan med utsläppsminskningen, detta om Sverige ska klara sina klimatmål. Men det är inte säkert att gasen kommer. Bolagen vill ha lättnader för att klara ekonomin. Efter regeringens beslut i juni uttalade Sydkraft att man behövde signaler från regeringen om skatteändringar för att man verkligen skulle bygga. Den signalen kom nu i vänsterpartiets och regeringens smocka mot miljön i regeringsförklaringen.

Visserligen står i regeringsförklaringen också att regeringen vill bryta Sveriges beroende av fossila drivmedel till år 2020. Det är klok politik. Oljeprisets utveckling påminner att efterfrågan stiger mycket fortare än utbudet. Orkanen Katrina påminde om att klimatstörningar kan vara mycket dyrbara för både näringslivet och samhälle. I dagarna kom forskarna också med en ny rapport som visar att sådana stormar ökat i styrka i och med att haven blivit varmare.

Men målet att bryta beroendet av fossila bränslen går inte ihop med bolagens planer och energimyndigheternas prognoser om den stora gasutbyggnaden. Detta kloka mål motverkas emellertid av det konkreta beskedet om en skattesänkning till gasens vänner.

Kanske är det ett uttryck för att statsministern inte förstår vad han säger. Kanske beror det på att beslutet om avskaffad koldioxidskatt kom till så hastigt. Regeringen och vänsterpartiet passade ju på när miljöpartiet inte var med. Det finns dessvärre inte mycket tröst för klimatet att hämta hos en moderatdominerad borgerlig fyrpartiregering. Miljöpartiets färska genomgång visar att moderaternas budgetmotioner - där partiet verkligen bekänner färg - är en skrämmande läsning för alla som bryr sig om kommande klimatstörningar.

Klimatsmockan i den inkonsekventa regeringsförklaringen är ett tydligt exempel på vad som kan väntas från en regering där miljöpartiet inte har inflytande.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga