Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 16. juni 2006
Jan Olof Dahlin mp, landstingsstyrelsen
Karin Svensson Smith, mp, riksdagen trafikutskott

Utskriftvänlig
Kollektivtrafik ska kunna nyttjas av alla
Miljöpartiets medverkan i politiken är en förutsättning för att den nödvändiga klimatomställningen ska ske på riktigt och inte bara stanna vid vackra ord, skriver Jan-Olof Dahlin och Karin Svensson Smith.
I det expansiva skede Jämtlands län befinner sig i är goda kommunikationer en viktig länk som ytterliggare kan förstärka en positiv utveckling. Detta är något miljöpartiet prioriterar i det politiska arbetet i riksdag, landsting och kommun. Nu när länet har universitet, utlokalisering av flera statliga myndigheter och verk, ökad småföretagsamhet och många byggprojekt av såväl bostäder som kommersiella lokaler är det rätt tid att också utveckla kommunikationerna. Viktigt är att trafiken sker med minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt med hög funktionalitet. Det nyligen tagna transportpolitiska beslutet i riksdagen innebär att samhället ska sluta subventionera flyg där snabbtågstrafik är ett tillgängligt alternativ. Men att resa med flyg är ofrånkomligt i vissa lägen. Ett effektivare stöd till miljömedvetna företag och myndigheter använder sig av utvecklad IT-kommunikation som mötesplats vid olika tillfällen. Det kan vara såväl videokonferenser, IT-möten som vanliga telefonmöten. Ibland behöver man dock träffas fysiskt och med begränsade restidsmöjligheter. För att möta framtiden är satsningar på kollektivtrafik viktiga för alla Norrlandslän. Tågtrafiken ska utvecklas och busstrafiken inom och över länsgränser skall garanteras av statliga medel via Rikstrafiken. Den tidigare obegripliga restriktionen för stöd till kollektiv arbets- och studiependling har tack vare miljöpartiets inflytande tagits bort. Även olönsamma långa busslinjer i glest bebodda trakter skall garanteras, men anslagen till desamma är beroende av hur det går i höstens riksdagsval. Att kunna åka kollektivt till en rimlig kostnad är en grundläggande samhällsfunktion som alla skall kunna nyttja. Miljöpartiets medverkan i politiken är en förutsättning för att den nödvändiga klimatomställningen ska ske på riktigt och inte bara stanna vid vackra ord.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga