Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. juni 2006
Peter Eriksson, Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Skogsindustrin inte lottlös
Skogsindustrin är viktig för Sverige, men inte missgynnad av det politiska systemet.
IDI den 13 juni skriver Kenneth Eriksson, vd för SCA Forest Products: "Energiskatter, koldioxidskatter, gröna certifikat och subventioner ger energiproducenterna en betalningsförmåga som ligger långt utom vad den konkurrensutsatta och osubventionerade skogsindustrin förmår betala."
Nja, helt lottlös är faktiskt inte skogsindustrin, det vill säga tillverkare av massa och sågade varor.
-De är får elcertifikat för den el de säljer, om den produceras med biobränsle. Värde cirka 20 öre/kWh.
-De slipper certifikatsplikt för den el de köper.
-Sveriges transportapparat är serverad på silverbricka för skogsindustrin med 60-tons bilar.
-Energiskatten avskaffades för industrin 1993. Sedan har EU tvingat fram en elskatt på 0,5 öre/kWh. Men i stort sett ingen betalar detta halva öre. Om de lovar att vidta lönsamma energieffektivingsåtgärder, efterskänkes denna skatt.
-Skogsindustrin har betalat väldigt lite koldioxidskatt och kunde därför använda väldiga mängder olja när oljan var billig.
-Som belöning för denna oljeanvändning har man fått av en årlig tilldelning av 2,6 miljoner ton utsläppsrätter, värda cirka 150 kronor per ton.
Är det "bättre att göra högkvalitativt tryckpapper av den bästa råvaran än att göra etanol av den", som Eriksson hävdar? Den bästa råvaran kommer alltid att gå till sågade varor. Den näst bästa råvaran går till massa och den sämsta råvaran går till el och värme, och i framtiden också till biodrivmedel. Detta kan bara förändras på marginalen.
Om svartlutsförgasning för biodrivmedel eller el slår igenom innebär det att en mindre värdefull biprodukt blir till en mer värdefull biprodukt för sulfatmassabruk, utan att det produceras ett enda kilo mindre massa eller en en enda planka mindre.
Det är nya chanser för den som vill ta dem. Inga massabruk har stängt på grund av brist på råvara. Men ökad efterfrågan på biobränslen har lett till ett ökat intresse för att gallra i skogen och kan leda till att mer hyggesrester tas om hand. Att råvarupriserna stiger är varken en unik svensk företeelse eller bara dåligt. Skogsbruket blir mer lönsamt, vilket är bra för skogsbönder och glesbygd.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga