Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. juni 2006
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Utskriftvänlig
Ge kvinnor rätt att välja heltidsjobb
Att kunna klara sig själv ekonomiskt är en förutsättning för att kvinnor ska ha samma livschanser som män.
Möjlighet att arbeta och själv kunna välja heltid är mycket väsentligt för människors välbefinnande. I grunden handlar det om frihet att leva ett självständigt liv där inte vare sig myndigheter eller andra ekonomiskt styr över ens liv. Frågan om lagstadgad rätt till heltid är under förhandling och blir sannolikt en del av valrörelsen. Då kommer agnarna att skiljas från vetet vad gäller feminism. Är det bara prat eller är partierna beredda att fylla de högtravande orden med ett konkret innehåll. I miljöpartiets valmanifest återfinns rätten att själv styra om man vill jobba hel- eller deltid.

Det är viktigt att alla som vill arbeta deltid har möjlighet att göra det. Men av de en miljon personer arbetar som arbetar deltid i Sverige. söker cirka 200 000 ett heltidsjobb. Till detta kommer ett mörkertal som inte söker heltid eftersom de bedömer det utsiktslöst att få sin önskan uppfylld.

Kvinnor tar ett större ansvar än män för att vardagslivet med barn och andra anhöriga ska fungera. Cirka 75 procent av de deltidsarbetande är kvinnor. Förhållandet mellan kvinnor och män är ungefär detsamma när de gäller tidsbegränsade anställningar. Kvinnornas genomsnittliga löner är 84 procent av männens. Villkoren i arbetslivet måste ändras rejält för att kvinnor ska få samma livschanser som män. Detta gäller undanröjande av lönediskriminering, högre andel fasta anställningar och rätt att välja heltid.

2006 präglas fortfarande en stor del av arbetslivet av konservativa värderingar. Hur ska man annars kunna förklara att medan det är självklart att erbjuda heltidsanställningar i kommunens tekniska verksamheter så erbjuds i hög grad deltidsanställningar inom vård- och omsorg? Eller att männen i verktygsaffären självklart är heltidsanställda samtidigt som en stor del av kvinnorna i klädbutiker är deltidsanställda?

Förvisso måste rätten att själv välja heltid utformas efter hur samhället ser ut. Det finns många småföretag, främst inom handeln, restaurangnäringen och säsongsnäringarna som har svårt att leva upp till kravet på heltid året runt. Frågan om rätt till heltid bör anpassas till vad som är rimligt för mindre arbetsgivare. Det torde heller inte vara något problem då det uppenbart finns tillräckligt många som av egen vilja vill arbeta deltid.

Jämställdhetsutredningen lyfter fram rätten till heltid som högst angelägen för att kvinnodiskriminering ska upphöra. Rätt till heltid avgör kanske om kvinnor kan bryta upp från dåliga äktenskap och om de tvingas bli fattigpensionärer eller ej. Den tid är förbi då det kan accepteras att kvinnor och män värderas olika på arbetsmarknaden. Normen heltidsanställning ska gälla även för kvinnor.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga