Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. juli 2006
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Utskriftvänlig
Mer pengar till kollektivtrafiken
Tillsammans med andra miljöpartister har jag besök några av de kollektivtrafikanställdas arbetsplatser och samtalat med fackliga företrädare. Dessa samtal har bl a underbyggt mps krav på att anslagen till kollektivtrafik måste höjas.
Arbetsrättsliga frågor har diskuterats när jag under vintern och våren träffat fackliga SEKO-företrädare inom kollektivtrafiken. Otrygga anställningsformer är vanliga. Det krävs åtgärder både vad gäller tidsbegränsade anställningar och ofrivilligt deltidsarbete. Mp står bakom lagförslaget, att begränsa visstidsanställningarna och i vårt valmanifest klargörs rätten att själv välja hel- eller deltidsarbete. Dessutom måste yttrande- och meddelarfriheten vidgas till företag som genom upphandling tar på sig uppdrag som är finansierade av offentlig sektor.
Oljekommissionen har avgivit sitt förslag . Visst är det bra med förnybara bränslen, men på persontrafiksidan är det minst lika angeläget att en stor andel av bilresorna ersätts med kollektivtrafik. När fler åker tillsammans åtgår mindre energi. SJs utdelningskrav till staten måste ersättas med ett trafikpolitiskt uppdrag. Kollektivtrafiken behöver större resurser och det är vi i Mp är beredda att driva hårt. Både resenärer och personal måste få bättre villkor.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga