Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 26. juli 2006
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot (mp)

Utskriftvänlig
Flygskatt gagnar miljön
Eftersom kristdemokraterna motsätter sig flygskatten undrar jag om de vill höja bensinskatten i stället. Alternativet är att minska ambitionen för klimatåtgärderna.
I Skånska Dagbladet den 5/7 argumenterar Agneta Lindskog (kd) mot införandet av en flygskatt. Hennes främsta argument är att skatten minskar antalet arbetstillfällen i Skåne. Men flygskattens införande är inte tänkt som en sysselsättningsåtgärd. Det rödgröna regeringssamarbetets motiv för att införa skatt på flyg är att minska den klimatpåverkan som hotar att översvämma såväl Kristianstad, Falsterbonäset som Bangladesh. Hur den borgerliga alliansen vill motverka klimatförändringar genom riksdagsbeslut framgår vare sig i Lindskogs artikel eller av de motioner alliansens partier har lagt. Denna brist på miljöpolitik har med rätta kritiserats av EU-parlamentarikern Anders Wijkman (kd) samt andra som känner ansvar för framtiden.

Vidare kritiserar Lindskog vårt försök att undanta Norrland från beskattningen. Hon tycks okunnig om att 90 % av klimatpåverkan från svenskarnas flygresor kommer från utrikesflyget och att det rimligen är klokast att sätta in klimatåtgärderna så att människor kan ändra sina resvanor. Glesbygdsbefolkningen har sämre tillgång till snabbtågsförbindelser och därför svårare att minska sin klimatpåverkan.

Kristdemokraterna har mig veterligen inte motsatt sig det klimatmål riksdagen inrättat och därför undrar jag om Lindskog vill höja bensinskatten i stället för att införa en bensinskatt. Om bilismen vore lika lågt beskattad som flyget skulle bensinen kosta cirka 4 kronor litern i dag. Flygskatten sker inom ramen för den gröna skatteväxlingen och det innebär att grundavdraget ökar med samma summa som statens intäkter från flygskatten. Människor med låga inkomster och få flygresor utomlands tjänar m a o på denna miljöåtgärd.

Det är klart att vi som bor i Skåne jämför Sturup och Kastrup med varandra. Kastrup har sammantaget högre avgifter och hårdare bullerkrav nattetid, samtidigt som Svenskt fraktflyg skryter med att Sverige har de lägsta flygfraktpriserna i hela Europa. Detta leder till det finns underlag för dagliga bussförbindelser för de Köpenhamnare som av ekonomiska skäl väljer Sturup framför Kastrup samt att Dalbybor och andra störs av flygbuller. Flygskatten kommer på sin höjd att bryta av den ökning på 1 miljon nya danska resenärer som flygplatsledningen på Sturup har planerat för.

Miljöpartiet har gjort en rapport om Gröna Jobb. I denna rapport beskrivs alla de nya arbetstillfällen som kan bli resultatet om vi ökade takten på miljöomställningen av näringsliv och offentlig sektor. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare och till skillnad från andra så visar vi på en trovärdig finansiering, dvs höjda skatter på det som belastar miljön. Förvisso ligger vi gröna steget före, men socialdemokraterna är inte alls så ointresserade av miljöpolitik som Lindskog försöker påstå. Göran Persson har med sin kommission för avveckling av oljeberoendet tagit ansvar för att undanröja den sårbarhet för de kommande oljeprishöjningar som kommer att drabba både enskilda och samhället i stort. Den blågrå alliansen ligger i detta avseende inte ett steg efter utan befinner sig avgrundsdjupt ifrån de rödgrönas miljöambitioner.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga