Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. juli 2006
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot i trafikutskottet (mp)

Utskriftvänlig
Allt talar för hjälm
Bilismens hot mot cyklisters säkerhet måste reduceras, men hjälmlagen för alla under 15 år behövs ändå för att skydda barnen.
Kristian Bogren kritiserar i Sydsvenskan den 26/7 den hjälmlag som den rödgröna majoriteten i riksdagen infört för barn upp till 15 år. Jag tycker att det finns goda argument för den lagen. Motiven för att införa detta hjälmtvång är de samma som ligger bakom åldersgränsen för inköp på Systembolaget; Vuxenvärlden har ett gemensamt ansvar för att skydda barn. Så långt möjligt ska det inte vara barnets egen förståndsnivå som avgör om det utsätter sig för en allvarlig fara eller ej. Det finns mycket tunga argument i den medicinska litteraturen som talar för att cykelhjälm är skillnaden mellan liv och död i ett väsentligt antal cykelolyckor.

I övrigt tycker jag att Kristian Bogrens beskrivning av vad som är fel med dagens trafikplanering är insiktsfull och instämmer till fullo i behovet av ?en samhällelig omdaning av infrastrukturen?. Transporterna i Sverige drivs till 97 % med fossila bränslen. Detta faktum visar på hur en mycket stor sårbarhet både för de enskilda hushållen och för samhället i stort. Förr eller senare blir det är nödvändigt att ställa om till ett transportsystem som prioriterar klimatanpassning, folkhälsa och trafiksäkerhet framför bilarnas framkomlighet. Sommarens hetta, oljeprishöjningar och många trafikolyckor med dödlig utgång talar ett tydligt språk. Varför vänta?

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga