Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. august 2006
Karin Svensson Smith, Ledamot i riksdagens trafikutskott och riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna
Thomas Nihlén, Riksdagskandidat (mp) Västerbotten

Utskriftvänlig
Flygskatt igen?
Marknadsekonomiskt styrmedel är borgerliga politiker för som princip. Men när den tillämpas i praktiken t ex i form av en flygskatt är de emot utan att ha några alternativ.
Britt-Marie Lövgren gör ett andra inlägg i debatten om flygskatten och lyckas den här gången med att argumentera emot sig själv. Hon efterlyser att flyget ska få betala sina föroreningar genom att köpa utsläppsrätter, men säger samtidigt att hon är emot att flyget betalar för sina föroreningar genom en flygskatt.

I grunden finns det inget alternativ till ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken. Detta har folkpartiet själva erkänt sedan många år. Genom att de som smutsar ner får betala ett pris för det så syns miljöförstöringen på marknaden och den kan anpassa sig på effektivast möjliga vis. Detta är idén bakom flygskatten och även bakom den handel med utsläppsrätter som nu pågår. Det är också den idé som de flesta seriösa ekonomer förespråkar.

Till detta har vi fogat en extra mekanism: Vi sänker skatten lika mycket för vanliga skattebetalare som vi höjer den för flyget. På så sätt ökar inte det totala skattetrycket, och de som väljer att ta tåget istället för att flyga, eller att flyga mindre, får en ren skattesänkning.

Vi skulle givetvis kunna tänka oss att inordna flyget i handeln med utsläppsrätter, eller lägga skatten på flygbränslet istället för på passagerarna. Men EU ger oss idag ingen möjlighet att göra detta, något som man får anta att Britt-Marie Lövgren känner till.

Därmed stödjer Lövgren alltså miljöpartiet på det principiella planet, men argumenterar emot oss med hänvisning till en lösning som inte finns. Detta sätt att argumentera är oseriöst och gör simpel partitaktik av en fråga som de flesta människor vill ha en lösning på: De miljöproblem som flygets utsläpp ger upphov till. Vi vill ha en lösning som hjälper miljön utan att påverka låginkomsttagarna negativt. Vad Britt-Marie Lövgren vill ha för en lösning är det ingen som vet.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga